7th Issue of Masculinities: A Journal of Identity and Culture is online now

7th issue of Masculinities: A Journal of Identity and Culture which is published by Initiative for Critical Studies of Masculinities is online now. 7th issue includes:   Ian J. Jesse’nin   “AndWhen I Arrived at Manhood…I Chewed My Father’sThumb”: Working-Class MasculinityandtheFolksongs of Larry Gorman  (Ve erkekliğe ulaştığımda... Babamın başparmağını çiğnedim: Larry Gorman'ın halk şarkıları ve işçi sınıfı erkekliği) by  Ian J. Jesse’;  Scenes of Masochismand Male Homosocial Desire from Tobias Wolff’s In Pharaoh’s Army and  Pat Barker’s Regeneration (TobiasWolff’ün Pharaoh’s Army ve Pat Barker’ın Regeneration isimli eserlerinde Mazoşizm ve Homososyal Arzu Sahneleri);   by Justin Omar Johnston; Queering Virility in F.T. Marinetti’s Futurist Manifestos, 1909-1919  (F.T. Marinetti'nin Fütürist Manifestolarında Erkekliği Queerleştirmek, 1909-1919); by Janet Lee; Vulnerable White Men andSexual Citizenship: Charles Ray Sculptures (Savunmasız Beyaz Erkekler ve Cinsel Vatandaşlık: Charles Ray Heykelleri); by Jerry D. Thomas and Fiziksel Bereler, Duygusal Yara İzleri ve Aşk Isırıkları: Kadınların Erkek Şiddeti by Michelle Jones and Jeff Hearn.
 
Click for issue 6