8th Issue of Masculinities: A Journal of Identity and Culture is online now

8th issue of Masculinities: A Journal of Identity and Culture which is published by Initiative for Critical Studies of Masculinities is online now. 7th issue includes:  by Murat Göç’s Lost in Space: Displacement of the American Male in Urban Spaces  (Mekanda Kaybolanlar: Amerikan Erkeğinin Şehir Mekanlarında Zeminini Yitirişi);  by Neşe Şenel’s From Hegemonic Masculinity to Masculinity Crisis: The Exploration of  the Failure of Idealized Masculinity on  the White Screen  (Erkeklikten Erkeklik Krizine : Beyaz Perdede İdealleştirilmiş Erkekliğin Başarısızlığı Üzerine Bir Keşif); by Duygu Altınoluk’s  “Cinsiyetlendirilmiş Kurum Olarak Akademi: Erkek Akademisyenlerin   “Öteki” Üzerinden Erkeklik İnşaları (Academia as a Gendered Institution: The Construction of Masculinity through “Otherness” of Male Academics)”