Masculunities: a journal of identity and culture’nin 8. sayısı yayınlanmıştır.

Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi tarafından yayınlanan MASCULINITIES: a journal of identity and culture dergisinin 8. sayısı yayınlanmıştır.  8. sayıda  Murat Göç’ün    Lost in Space: Displacement of the American Male in Urban Spaces  (Mekanda Kaybolanlar: Amerikan Erkeğinin Şehir Mekanlarında Zeminini Yitirişi);  Neşe Şenel’in  From Hegemonic Masculinity to Masculinity Crisis: The Exploration of  the Failure of Idealized Masculinity on  the White Screen  (Erkeklikten Erkeklik Krizine : Beyaz Perdede İdealleştirilmiş Erkekliğin Başarısızlığı Üzerine Bir Keşif); Duygu Altınoluk’un  “Cinsiyetlendirilmiş Kurum Olarak Akademi: Erkek Akademisyenlerin   “Öteki” Üzerinden Erkeklik İnşaları (Academia as a Gendered Institution: The Construction of Masculinity through “Otherness” of Male Academics)”  makaleleri yer almaktadır.