Yayın İlkeleri


 

Masculinities:  Kültür ve Kimlik Dergisi toplumsal cinsiyet ve erkeklik çalışmalarına eleştirel bir yaklaşımı benimseyen ve yılda iki kez (Şubat ve  Ağustos) yayınlanan disiplinler arası bir akademik dergidir.

Araştırmacıları ve akademisyenleri, toplumsal cinsiyet, ve özellikle de erkeklik temsilleri, toplumsal cinsiyet kimliklerinin oluşumu, erkekliğin kültür ve edebiyatta kültürel, sosyal ve estetik yansımalarına ilişkin bağımsız ve ilham verici tartışmaları yürütecekleri bir platform sunmayı amaçlamaktadır.

Erkeklikler, öncelikle toplumsal cinsiyet ve erkeklik alanında ama aynı zamanda kaçınılmaz olarak sanat, edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe, iletişim ve dilbilim alanlarını da kapsayacak disiplinler arası ve öncü çalışmalara yer vermeyi hedeflemektedir.

Dergi editörleri, her türden bilimsel ve eleştirel katılımı, makaleleri, kitap ve film incelemelerini, yayınlanmış makale incelemelerini, gerçekleştirilecek etkinlik duyurularını, konferans raporlarını, ve  toplumsal cinsiyet çalışmaları ve/veya erkeklik çalışmalarına herhangi bir çalışmayı dergide görmeyi arzu etmektedirler.

Gönderilen metinler, ikili kör hakemlik değerlendirmesinden sonra yayınlanırlar ve ana yayın ölçütleri orijinallik, kuramsal ve yöntemsel olgunluk, bilimsel öneme sahip olmak ve netliktir. Editörler, gönderilen metinleri yayınlamak üzere kabul ya da reddetme hakkına sahiptir. Metinde yapılacak herhangi bir değişiklik yayından önce yazara bildirilecek ve onayı alınacaktır. 

Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin dergiye gönderilmesi şu hususların net bir şekilde anlaşıldığını ve kabul edildiğini gösterir:

 1. Masculinities:  Kültür ve Kimlik Dergisi'nde editörlerin ve katkıda bulunan yazarlarının ifade ettiği fikirlerin sorumluluğu kendilerine aittir.
 2. Derginin dili İngilizce ve Türkçedir ve dergiye erişim ücretsizdir.
 3. Yazarlar yazılarının elektronik ortamda (ücretsiz bir şekilde edinilebilen PDF kopya) yayınlanma hakkını editörlere vermiştir. Gönderilen yazıların içeriği tüm metin içeriğini ve buna eşlik eden yazılı ve görsel tüm materyali de içerir.
 4. Yazar, yazısının kopyasını eğitim ve araştırma amaçları doğrultusunda meslektaşları ile derlemeler ya da diğer yayın türlerinde paylaşabilir.
 5. Orijinal metnin herhangi bir şekilde çoğaltılması izni için yazara yönlendirme yapılacak, yazarın yeniden basım için izin vermesi ve metnin ilk basıldığı yer olarak Masculinities:  Kültür ve Kimlik Dergisi'ne atıf verilmesi koşulu ile, Masculinities:  Kültür ve Kimlik Dergisi   herhangi bir itiraz dile getirmeyecektir
 6. Yazar, yayınlanmak üzere gönderdiği metinin orijinal bir çalışma olduğunu ve daha önce başka bir yerde yayınlanmadığını ya da yayınlanmak üzere değerlendirmeye alınmadığını taahhüt eder. Çok yazarlı metinlerde, metni dergiye ileten kişinin tüm yazarlar adına söz hakkını kullandığı varsayılacaktır.
 7. Dergide basılacak metinler, güncel APA formatında yazılarak gönderilmelidir.
 8. Metinler, 7000 kelimeyi geçmemelidir. Metne ek olarak, kısa bir özgeçmiş, 400-600 kelimelik İngilizce ve Türkçe özet, anahtar kelimeler ve iletişim adreslerini ayrı bir metin dosyasında gönderilmesi istenmektedir.
 9. Yazarlar hakemlerin kararı ile ilgili olarak en geç 60 gün içinde bilgilendirilecektir. Metinler, yayınlanacak ilk sayıda değerlendirilecektir.
 10. Makaleler dışında, kitap, makale, konferans, akademik toplantı, film, performans, yüksek lisans ve doktora tezi incelemelerini de yayınlanmak üzere gönderebilirsiniz. Bu türden her inceleme genel itibarı ile yukarıda bahsi geçen hususlara tabidir. Ayrıca, her bir inceleme, (eğer mümkünse) yazar, başlık, basım/ düzenleme yeri, basım/düzenleme tarihi, sayfa sayısı/uzunluğu, dili, fiyatı vb. bilgileri başlığın hemen altında sağlamalıdır. İncelemenin basılı metin/düzenlenen etkinliğin içeriğine dair net bir bilgi sunması ve yazar/düzenleyenler hakkında kısa bir bilgilendirme yapması beklenmektedir. İnceleme metni çalışmanın/olayın kendi alanında önemini ve etkisini olduğu kadar belli konulara değinme konusundaki yetersizliklerini de içermelidir. İnceleme metni 1200-1500 kelime ile sınırlanmalıdır.
 11. Yayınlanmak üzere gönderilecek tüm metinler .doc ve PDF formatında e-mail ile gönderilmelidir.
 12. Makalelerinizi ve incelemelerinizi masculinitiesjournal@gmail.com gönderebilirsiniz. Metniniz editörlerin eline geçtiğinde bir doğrulama mesajı alacaksınız.