2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu

Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ), 12-14 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu’na bildiri önerilerinizi bekliyor. Sempozyum EEİİ, Özyeğin Üniversitesi, Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Research Worldwide İstanbul işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Sempozyum popülist otoriterliğin, illiberalizmin ve güvencesizliğin yarattığı sıkıntılı sosyopolitik bağlamın, erkekler ve erkekliklerle ilgili deneyimleri, tartışmaları, teorileri, söylemleri ve aktivizmi nasıl etkilediğini ve dönüştürdüğünü tartışmayı amaçlıyor.

Günümüzdeki sosyopolitik atmosfer, demokratik ülkelerdeki otoriter rejimlerin yükselmesiyle; muhalefete, medyaya ve sivil topluma yönelik baskıların artmasıyla; ve göçmen karşıtı tepkiler ve politikalarla şekillenmektedir. Bu atmosferle iç içe geçmiş şekilde, neoliberal ekonomik gündemin bir sonucu olarak güvencesizliğin artması, eşitsizliğin derinleşmesi ve sosyal güvenliğin azalması da söz konusudur. Bu geniş bağlam içerisinde cinsiyet ve cinsellik, özellikle illiberal ve otoriter siyasetin yükselişinde merkezi öneme sahiptir. Küresel “Me Too Hareketi" gibi toplumsal cinsiyet eşitliği talebinin güçlü tezahürlerine karşıt şekilde, cinsiyet ve cinsellik ile ilgili konular, Macaristan'da Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları’na yönelik akreditasyon yasağında, ABD'de trans haklarına yönelik tehditlerde, ve Türkiye'de boşanma sonrası bakım desteği hakkı gibi kadın haklarını sınırlama girişimlerinde gördüğümüz üzere otoriter politikaların belirgin hedefleri olarak öne çıkıyor. Bu geniş bağlamda erkekler ve erkeklikler nasıl konumlandırılabilir? Ve şu anki sosyopolitik atmosfere yönelik anlayışımızı geliştirmek için erkekler ve erkeklikler üzerine yapılan araştırmalar bize neler sunabilir?

Araştırmacıları, otoriter rejimler ve neoliberalizm bağlamında erkekliklerin nasıl (yeniden) inşa edildiğini ve erkekliklerin bu süreçleri nasıl şekillendirdiğini tartışmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda, bu bağlamın küresel toplumsal cinsiyet eşitliği hareketlerini nasıl etkilediğini ele almak istiyoruz. Mevcut sosyopolitik bağlamın erkekliklerle ilgili bilgi üretimini ve teorik tartışmaları nasıl etkilediğini de incelemeyi hedefliyoruz.

Bu tartışmalara katkıda bulunmak ve yeni bakış açıları sunmak için ilgili tüm araştırmacıların aşağıdaki konuları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan bildiri önerilerini göndermelerini bekliyoruz.

Sempozyum sayfası için tıklayınız. 

 

© 2021 Masculinities Journal. Tüm Hakları Saklıdır.
Created by:Uyarmedya