Türkiye’de Erkeklik Çalışmaları: Sorunlar ve İmkânlar Calıştayı

 

Erkeklik rolleri, erkekliğe ilişkin algılar ve kabuller, erkeklik ile erilliğin inşası ve yeniden üretimi, hegemonik erkeklik ve iktidar bağlamında erkeklik rollerinin çoğulluğu, farklı erkekliklerin kendilerini toplumsal cinsiyet iktidarı ve eşitsizliği bağlamında yeniden konumlandırması gibi konular, toplumsal cinsiyet araştırmalarında giderek daha fazla tartışılır hale gelmektedir. Erkeklikle ilgili tartışmalara ve özelde de Eleştirel Erkeklik Çalışmaları’na yönelik giderek artan akademik ve popüler ilgi, akademi içinde ve dışında yayımlanan dergilerin özel sayıları, sivil topluma yönelik çalışmalar ve çeşitli toplantılar ile pekişmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve sürdürülmesi için erkekliğin eleştirel bir bakışla irdelenmesinin önemi ve aciliyeti her geçen gün daha da belirgin bir şekilde varlığını hissettirmektedir.

Bu ilginin, akademik çalışmalar ve işbirlikleri üretmek üzere derinleştirilmesi, alandaki araştırmacıların fikir alışverişi yapması ve lisansüstü öğrencilere akademik destek sağlanması amacı ile Özyeğin Üniversitesi’nin 10. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, üniversitenin Çekmeköy kampüsünde bir çalıştay düzenlemeyi planlıyoruz. İki gün sürecek bu çalıştay, Özyeğin Üniversitesi, Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) ve Research Worldwide İstanbul işbirliğinde ve Raoul Wallenberg Enstitüsü’nün desteği ile gerçekleştirilecektir.

Erkeklik Çalışmaları ile ilgilenen araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlayan bu çalıştayda, Eleştirel Erkeklik Çalışmaları alanının Türkiye’deki gelişim sürecini ele almayı, katılımcılar arasındaki akademik işbirliği olanaklarını tartışmayı ve alandaki sorunları tüm boyutlarıyla irdelemeyi hedefliyoruz. Bu çalıştayda yapılacak sunumlar arasından seçilecek olanların, 12-14 Eylül 2019’da İstanbul’da, Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ), Özyeğin Üniversitesi ve Research Worldwide İstanbul işbirliğinde ve Raoul Wallenberg Enstitüsü’nün desteği ile düzenlenecek olan 2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu’ndaki panellerde daha geniş bir dinleyici kitlesiyle buluşmasını hedefliyoruz.

Çalıştay, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktorasını yeni almış genç araştırmacılara yönelik olacaktır ve iki bölümden oluşacaktır:

İlk bölümde, katılımcılar eleştirel erkeklik ekseninde yürüttükleri araştırmalara ilişkin çalışmalarını ya da araştırma planlarını, diğer katılımcıların da dahil olacağı bir tartışma ve geribildirim zemininde sunacaklardır. İkinci bölümde ise alandaki sorunların ve olası işbirliklerinin tartışılacağı bir yuvarlak masa toplantısı planlanmaktadır.

Süre ve mekan kısıtları sebebiyle sınırlı sayıda katılımcının kabul edileceği ve dinleyicilere kapalı olacak bu etkinliğin dili Türkçedir ve herhangi bir katılım ücreti istenmemektedir. Her katılımcının araştırmasını ya da araştırma planını özetleyen 300 kelimelik bir özeti, 17 Mart 2019 tarihine kadar masculinitiesjournal@gmail.com adresine göndermesi beklenmektedir.

Çalıştayda katılımcıların çalışmaları ile ilgili on dakikalık bir sunum yapmaları ve diğer katılımcıların sunumları ile ilgili tartışmalara katılarak geribildirim vermeleri beklenmektedir. İstanbul dışından gelecek katılımcılara ulaşım desteği sağlanacaktır; konaklama ve diğer masrafların katılımcılar tarafından üstlenilmesi beklenmektedir. Üniversite kampüsü misafirhanesinde kısıtlı sayıda konaklama olanağı bulunmaktadır; konaklama ihtiyacı olan katılımcıların taleplerini başvurularında belirtmeleri gerekmektedir.

Yürütücüler:

Serpil Sancar (Ankara Üniversitesi), Hale Bolak Boratav (Bilgi Üniversitesi), Güler Okman Fişek (Boğaziçi Üniversitesi), Cenk Özbay (Sabancı Üniversitesi), Özlem Duva Kaya (Dokuz Eylül Üniversitesi, EEİİ), Murat Göç(Manisa Celal Bayar Üniversitesi, EEİİ), Selin Akyüz (Bilkent Üniversitesi, EEİİ), Çimen Günay-Erkol (Özyeğin Üniversitesi, EEİİ), Nurseli Yeşim Sünbüloğlu (Özyeğin Üniversitesi, EEİİ), Gülden Sayılan (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, EEİİ), Beril Türkoğlu (ODTÜ, EEİİ), Duygu Altınoluk (Kilis 7 Aralık Üniversitesi, EEİİ), Şenol Topçu (Necmettin Erbakan Üniversitesi, EEİİ) Hasan Kürşat Akcan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, EEİİ), Atilla Barutçu (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, EEİİ), Zübeyir Savaş (Bakırçay Üniversitesi, EEİİ).

 

Bildiri çağrısı: 14 Ocak 2019

Başvurular için son tarih: 17 Mart 2019

Kabul duyurusu: 10 Nisan 2019

Çalıştay: 10-11 Mayıs 2019

Sempozyum: 12-14 Eylül 2019 http://symposium.masculinitiesjournal.org

 

Eleştirel Erkeklik Çalışmaları İnisiyatifi (EEİİ) 2013’te kurulmuş, Sosyoloji, Psikoloji, Edebiyat, Siyaset Bilimi, Medya Çalışmaları, Felsefe vb. alanlarda çalışan araştırmacılar ve aktivistlerden oluşan, bağımsız bir inisiyatiftir. Feminizm, LGBTQ çalışmaları ve toplumsal cinsiyet çalışmaları tarafından açılan araştırma alanını, bu alanlarla diyalog içerisinde ve eleştirel erkeklik çalışmalarını içine alacak şekilde genişletmeyi amaçlamaktadır. EEİİ, Masculinities: A Journal of Identity and Culture (http://masculinitiesjournal.org/) başlıklı hakemli Türkçe ve İngilizce yayınlanan dergiyi çıkarmakta, atölye çalışmaları, toplantılar ve konferanslar düzenlemektedir.

© 2021 Masculinities Journal. Tüm Hakları Saklıdır.
Created by:Uyarmedya