Masculinities Journal

Erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel incelemeler, Raewyn Connell, Michael Kimmel, Jeff Hearn, Victor Seidler ve David Morgan gibi öncü yazarların girişimleriyle 1980’lerdeki kuruluşundan itibaren, feminist ve LGBTQ çalışmaları ile el ele gelişen disiplinler arası bir alandır. Bu alan günümüzde kendi konularını ve gündemlerini geliştirmektedir. Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) tarafından yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olan Masculinities: A Journal of Culture and Society (Erkeklikler: Kültür ve Toplum Dergisi) bu çabaların bir ürünüdür.

Masculinities: A Journal of Culture and Society (Erkeklikler: Kültür ve Toplum Dergisi) sosyal ve beşeri bilimlerin her alanından erkeklik ve erkeklikleri eleştirel bir biçimde inceleyen makalelere ve yazılara açıktır. İngilizce-Türkçe çift dilli olarak yayımlanan Masculinities. A Journal of Culture and Society (Erkeklikler: Kültür ve Toplum Dergisi) altı ayda bir (İlkbahar ve Sonbahar)  yayımlanıyor. 

Masculinities. A Journal of Culture and Society (Erkeklikler: Kültür ve Toplum Dergisi) araştırmacıları ve akademisyenleri, toplumsal cinsiyet, özellikle de erkeklik temsilleri, toplumsal cinsiyet kimliklerinin oluşumu, erkekliğin kültür ve edebiyatta kültürel, sosyal ve estetik yansımalarına ilişkin bağımsız ve ilham verici tartışmaları yürütecekleri bir platform sunmayı amaçlamaktadır.  

Masculinities: A Journal of Culture and Society (Erkeklikler: Kültür ve Toplum Dergisi) öncelikle toplumsal cinsiyet ve erkeklik alanında ama aynı zamanda kaçınılmaz olarak sanat, edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe, iletişim ve dilbilim alanlarını da kapsayacak disiplinler arası ve öncü çalışmalara yer vermeyi hedeflemektedir.

Dergi editörleri, her türden bilimsel ve eleştirel katılımı, makaleleri, kitap ve film incelemelerini, yayınlanmış makale incelemelerini, yüksek lisans ve doktora tez incelemelerini, konferans raporlarını ve  toplumsal cinsiyet çalışmaları ve/veya erkeklik çalışmalarına ait herhangi bir çalışma ile gerçekleştirilecek etkinlik duyurularını dergide görmeyi arzu etmektedirler.  

Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi tarafından yayımlanan Masculinities. A Journal of Culture and Society (Erkeklikler: Kültür ve Toplum Dergisi)  erkekler ve erkeklikler üzerine  yayınlanan Türkiye’deki ilk hakemli dergi olma niteliğini taşıyor. Dergi makale çağrısı yaptığı ilk günden beri farklı ülkelerden ve farklı disiplinlerden birçok araştırmacıyla iletişime geçme şansı edinmemizi sağlamış ve erkekliklerin eleştirisine olan ilgi ve gerekliliğin tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu bizlere bir kere daha ispatlamıştır.

© 2021 Masculinities Journal. Tüm Hakları Saklıdır.
Created by:Uyarmedya