Sempozyum Daveti

Sempozyum Daveti
 
Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi, 8-10 Eylül 2016 tarihleri arasında İzmir’de düzenleyeceği “2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu” için makale önerilerinizi beklemektedir. Sempozyumun amacı, farklı ulusaşırı süreç ve dinamiklerin erkeklere ve erkekliklere ilişkin teorileri, deneyimleri, tartışmaları, söylemleri ve aktivizmi nasıl etkilediğini ve dönüştürdüğünü tartışmaya açmaktır.
 
Ulusaşırı politikalar, hareketler ve pratiklerin dünyanın şekillenmesi, kimliklerin oluşması ve deneyimlenmesi sürecindeki ağırlığı giderek artıyor. Ulusaşırı süreçler bir yandan mevcut cinsiyet ilişkileri üzerine temellenerek toplumsal gücünü bu ilişkilerden alırken, diğer yandan da ortaya yeni ulusaşırı ve yerel cinsiyet hiyerarşilerinin çıkmasına sebep oluyor. Bu bağlamda bazı erkekler bireysel ve/ya kolektif yeni ayrıcalıklar edinirken, diğerleri bu döneme özgü şekillerde dezavantajlı konuma düşüyorlar. Sempozyum boyunca erkekliklerin ulusaşırılık, neoliberalizm ve sömürgecilik sonrası süreçlerin oluşturduğu geniş bağlamda nasıl tezahür ettiği, (yeniden) üretildiği, değiştiği ve erkeklerin bu süreçleri nasıl şekillendirdiği üzerine düşünmeyi amaçlıyoruz. Tartışmaya açmayı hedeflediğimiz diğer bir konu da, ulusaşırı süreçlerin erkekliğe ilişkin bilgi üretimini ve teorik tartışmaları nasıl etkilediği. Sosyal, beşeri ve temel bilimler alanlarından araştırmacıları aşağıdaki çerçevelere dâhil edilebilecek veya yeni bir çerçeve öneren bildirilerini sunmaları için davet ediyoruz.
 
Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

 

© 2021 Masculinities Journal. Tüm Hakları Saklıdır.
Created by:Uyarmedya