EEİİ Gönüllüleri

Atilla Barutcu
Bülent Ecevit Üniversitesi
 
1988 yılında Antakya’da doğdu. 2011 yılında ODTÜ Sosyoloji anadal ve Avrupa Çalışmaları yandal programlarından mezun oldu. Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’ndan 2013 yılında “Türkiye’de Erkeklik İnşasının Bedensel ve Toplumsal Aşamaları” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi, 2019 yılında “Eşikte Dans: Beden ve Performans Ekseninde Köçekler” teziyle doktora derecesi aldı. Yönetmenliğini ve senaristliğini paylaştığı, oyuncu olarak da yer aldığı transfobi temalı “Damla Balığı” (The Blobfish) adlı kısa filmiyle katıldığı Amerika’daki “Women’s Voices Now Film Festival”dan ikincilikle döndü. Aynı filmle Fransa’daki “International Encounters of Short Films”de ve “La Peniche Cinema”da yarışmaya hak kazandı. Çeşitli dergi ve kitaplarda yayınlanan makalelerinin yanı sıra “Yüz Karası Değil Kömür Karası: Zonguldak” (İletişim Yayınları, 2017) kitabının derleyenlerinden biri ve “Damla Balığını Anlamak” (23 Yayınları, 2014) adlı öykü kitabının yazarıdır. 2014 yılından beri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Eleştirel Erkeklik Çalışmaları, Aile Sosyolojisi, Queer Kuram, Performans, Kent ve Mekân gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir.
 
 
Beril Türkoğlu
Ankara Medipol Üniversitesi
 
1987 İzmir doğumlu olan Beril Türkoğlu, ilk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra 2010 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden mezun oldu. 2013’te ODTÜ Sosyal Psikoloji alanındaki yüksek lisansını “ERKEKLİĞİN YENİDEN İNŞASI OLARAK ŞİDDET: ERKEKLİĞE TEHDİT VE ERKEKLİK İDEOLOJİSİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÜZERİNDEKİ ROLÜ” isimli tezle tamamladı. Yüksek lisansını tamamlamadan önce Aralık 2012’de, Sabancı Üniversite’si Dicle Koğacıoğlu Makale Yarışmasında “ Fay hattında Erkeklikler: Çalışma ve İşsizlik Ekseninde Erkekliğe Bakış” makalesiyle birincilik ödülü aldı.  İlgi alanları erkeklik, şiddet, ayrımcılık, önyargı, toplumsal cinsiyet olan Beril Türkoğlu, ODTÜ Sosyal Psikoloji doktora programında doktorasına devam etmekte ve ODTÜ Psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
 
 
Çimen Günay-Erkol
Özyeğin Üniversitesi
 
Çimen Günay-Erkol ODTÜ'den Maden Mühendisi olarak mezun oldu ancak stajlar dışında bu mesleği yapmadı. 2001 yılında sosyalist gerçekçi yazar Suat Derviş üzerine olan çalışmasıyla Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nden yüksek lisans derecesini kazandı. 2002-2008 yılları arasında Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nde yürüttüğü doktora çalışmalarını 12 Mart romanları üzerine olan teziyle tamamladı. 2008 yılından beri İstanbul'da Özyeğin Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır ve 2009'dan beri Ali Liber'in annesidir. İlgi alanları arasında toplumsal cinsiyet ve erkeklik araştırmaları, sakatlık araştırmaları, biyografi, darbe dönemlerinde tanıklık ve tarihin yazınsallaştırılması gibi konular bulunmaktadır.
 
Hasan Kürşat Akcan 
Ankara  Üniversitesi
 
Aslen Ankaralıdır. Doğma büyüme DTCF’lidir. 2005 yılında lisans öğrencisi olarak girdiği Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2020 yılında doktora derecesi almıştır. 2011 - 2019 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmış aynı zamanda farklı ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı olarak yer almıştır. Sosyoloji Derneği yönetim kurulu ve Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi üyesidir. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nin yürüttüğü CEİDİzler isimli AB projesinde koordinatör olarak çalışmaktadır. AB projesinde  Sosyal hareketlilik ve sınıf konularındaki akademik çalışmalarına ek olarak toplumsal cinsiyet, erkeklik ve dijitalleşme konularına ilgi duymaktadır.
 

Gülden Sayılan

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 
Gülden Sayılan 1987 yılında Edirne’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini de bu şehirde tamamladı. 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Sosyal Psikoloji alanındaki yüksek lisansını 2013 yılında aynı bölümde tamamladı. “Türkiye’de Vicdani Ret: Bir Sosyal Temsil Çalışması” başlıklı tezinde günümüz Türkiye’sinde vicdani redde ve vicdani retçilere yönelik temsilleri ve bu temsillerin militarizm, milliyetçilik, vatanseverlik ve hegemonik erkeklik ideolojileri ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu inceledi. Doktora derecesini aynı bölümden “Dünya Görüşleri ve İdeolojik Yönelimler: Kutuplaşma Kuramı, İkili Süreç Modeli ve Ahlaki Modeller Kuramı’nın Birleştirlmesi” başlıklı teziyle alan Sayılan, hali hazırda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Gülden Sayılan’ın ilgi duyduğu araştırma alanları arasında toplumsal cinsiyet, cinsel azınlık gruplarına yönelik önyargı ve ayrımcılık, erkeklik, dünya görüşü ve ideoloji konuları yer almaktadır.
 
Naz Hıdır
Bağımsız Araştırmacı
 
1990 İzmir doğdu. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programlarına başladı. Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (KASAUM) kısmi zamanlı öğrenci asistan olarak çalışmakta. Toplumsal cinsiyet merkezli projelerde çalışıyor. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Kongresi’nin sekretaryasında yer aldı.  Erkeklik konsundaki yüksek lisans tezi üzerine danışmanı Prof. Dr. Serpil Sancar’la çalışıyor.
 
Nurseli Yeşim Sünbüloğlu
Özyeğin Üniversitesi 
 
Nurseli Yeşim Sünbüloğlu lisansını İstanbul Üniversitesi İngilizce Dili ve Eğitimi Bölümü’nde 2002 yılında tamamladı. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programındaki yüksek lisans derecesini 2008 yılında “Crises’ of Male Citizen in Aganta, Burina, Burinata (1945)” (Aganta, Burina, Burinata’da Erkek Vatandaşın Krizleri) başlıklı tez ile Orta Avrupa Üniversitesi’nden aldı. 2009 yılından beri Sussex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora çalışmasını sürdürmektedir. Araştırması beden politikaları, rehabilitasyon, militarizm ve erkeklik bağlamında Türkiye’deki sakat gaziler ve ailelerinin deneyimlerini ele almaktadır. Çalışmaları Toplum ve Bilim, Birikim ve Varlık dergilerinde ve Medya, Milliyetçilik, Şiddet (2009, Su Yayınları), Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri (2012, İletişim Yayınları) ve Rethinking Transnational Men: Beyond, Between and Within Nations (2013, Routledge) başlıklı derlemelerde yayımlandı. Erkek Millet, Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler (2013, İletişim Yayınları) başlıklı derlemenin editörlüğünü yapmıştır. 
 
 
Özlem Duva
Dokuz Eylul Üniversitesi
 
Özlem Duva, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Felsefe Yard. Doçenti olarak çalışmaktadır. 1996 yılında Çukurova Üniversitesi’nden felsefe lisans derecesi aldı. 2001’de Cumhuriyet Üniversitesi’nden felsefe yüksek lisans, 2010’da Ege Üniversitesi’nden felsefe doktora derecesi aldı. Öğrenci, araştırmacı ve Yrd. Doç. Dr. gibi pozisyonlarda  Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bulundu. Araştırma ve ilgi alanları felsefi antropoloji, Kant, politika felsefesi(Antik ve Modern) ve Erkeklik ve Felsefe’dir.
 
 
Selin Akyüz
Ted Üniversitesi
 
Selin Akyüz lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde; yüksek lisan eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktorasını 2012 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlayan Akyüz, Türkiye’de  siyasi erkekliklerin tipolojisini çıkardığı tezinde Türk siyasi partilerinde erkeklik kurgularını incelemiştir.  Akyüz ayrıca doktora çalışması sırasında TÜBİTAK Araştırma Bursu alarak Oslo Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Akyüz ayrıca toplumsal cinsiyet, demokratikleşme, yerel siyaset ve insan hakları konularında araştırma projelerinde de aktif rol oynamıştır. Ilgi alanları arasında eleştirel erkeklik çalışmaları, toplum cinsiyet çalışmaları, Türk siyasi hayatı, göç  ve sosyal teori bulunmaktadır. 2012-2014 yılları arasında Zirve Üniversitesi’nde yardımcı docent olarak görev almış olan Akyüz şu anda göçün cinsiyetlendirilmiş doktora sonrası araştırmasını yapmak üzere Oxford Üniversitesi Lady Margaret Hall Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi’nde bulunmaktadır.
 
 
Şahinde  Yavuz
Karadeniz Teknik Üniversitesi
 
Şahinde Yavuz Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra, 1992 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı'nda, 1996 yılında yüksek lisansını, 2004 yılında doktorasını tamamladı. 1998- 2005 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.  2006 yılında  Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı ve 2010 yılında doçent ünvanını aldı. Yavuz 2006 yılından 2013 yılına kadar görev yaptığı bölümün, bölüm başkanlığını ve anabilim dalı başkanlığını yürütmüştür, moda, tüketim, reklam, toplumsal cinsiyet/erkeklik konularıyla ilgili çalışmalar yapmaktadır.
 
 
Şenol Topcu
Bağımız Araştırmacı
 
1981 Ordu/Fatsa doğumlu.  İlk ve orta öğrenimini Fatsa’da tamamladı. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2003-2004 yıllarında 4 sayı Yarabandı Edebiyat Sanat Dergisi’ni yayınladı. 2004-2007 yıllarında ÇOMÜ  Kültür ve Edebiyat Topluluğu tarafından yayınlanan Düş(v)eyaz Edebiyat ve Sanat Dergisi’nin yayın yönetmenliğini üstlendi. 2012 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yüksek lisansını “1980 Sonrası Türk Öyküsünde Erkek ve Erkeklik” isimli tezle tamamladı. Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi ve Masculinities Journal’ın kurucu ekibinde yer aldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı programında doktorasına devam etmektedir.   

© 2021 Masculinities Journal. Tüm Hakları Saklıdır.
Created by:Uyarmedya