Görsel Kültür ve Erkeklik Atölyesi

Atölye çalışmalarının üçüncüsü 2 Şubat tarihinde İstanbul’da “Görsel Kültür ve Erkeklik” başlığıyla gerçekleştirildi. Selin Akyüz’ün kolaylaştırıcı olduğu bu atölyede, Murat İri ve Zeyno Pekünlü konuşmacı olarak katıldılar. Murat İri, gerçekleştirdiği sunumda Muhteşem Yüzyıl dizisinden hareketle erkekliklerin günümüz televizyon dizilerinde nasıl temsil edildiğini ele aldı. Zeyno Pekünlü ise kendi eserlerinden hareketle Yeşilçam filmleri, marşlar ve görsel kültür ürünlerinde erkekliklere yüklenen ataerkil kodlar ve anlamları tersyüz eden bir sunum gerçekleştirdi.

© 2021 Masculinities Journal. Tüm Hakları Saklıdır.
Created by:Uyarmedya