Makaleler

Makaleler

Kudret, Cevdet. “Babalar ve Çocuklar”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı:109, 1960.

Bradburn, Norman. M. “Nachievement and father dominance in Turkey”, The Journal of Abnormal and Social Psychology, Cilt 67, Sayı: 5, 1963.

Külebi, Ahmet. “Etnosantrizm Açısından Türkiye’de Erkeklik Kavramı”, İletişim, Sayı:4, 1982.

Kandiyoti, Deniz. “Bargaining with Patriarchy”, Gender & Society, Cilt:2, Sayı:3, 1988.

Uğur,Aydın. “Feminizm, Erkeklik ve Kimlik”, Argos, Sayı:1, 1988.

Hawkesworth, Marie E. “Erkek Düşünce Tekeli Üzerine Söylemler”, Birikim, Sayı: 14, 1990.

Akçay, A. Adnan. “Şişme Kadınlar, Alo Seks ve Biçare Cinselliğimiz”, Birikim, Sayı:43, 1992.

Segal, Lynne. “Yarışan Erkeklikler: Erkeklik-Erkek İdeali”, Birikim, Sayı:35, 1992.

Tapinç, Hüseyin. “Masculinity, femininity, and Turkish make homosexuality”.(edt. Ken Plummer ), Modern homosexualities. London: Routledge 1992.

Acar Savran, Gülnur. “Feminist Teori ve Erkek Şiddeti”, Defter Dergisi, Sayı: 21, 1994.

Uluyağcı, Canan.“Erkeklik Göstergeleri Anlamını Yitiriyor: Uzun Bir Gece”, 25. Kare Sinema Dergisi, Sayı: 8, 1994.

Oğuzertem, Süha. “Hasta Saatler Bozuk Sıhhatler: Enstitü Sorununa Babasız Bir Yaklaşım”,Defter Dergisi, Sayı:23, 1995.

Ülgen, Erol.“Ahmet Midhat Efendi’de Askerlik Fikri ve “Gönüllü” Romanı”,Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 521, 1995.

Arıkan, Gülay. “Ataerkillik Kavramıyla İlgili Sosyolojik Tartışmalar”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,Cilt: 14, Sayı: 1-2, 1997.

Durakbaşa,Ayşe. “Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve Münevver Erkekler”, (edt.Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu), 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları1998.

Elayton, Lynne. “Blue Velvet: Erkek Gelişiminin Öyküsü”, 25. Kare Sinema Dergisi, Temmuz-Eylül Sayısı, 1998.

Şimşek, Sefa. ‘Şeref’ Kavramı Temelinde Doğu’da ve Batı’da Bireye Bakış: Kan Davası ve Düello Gelenekleri”, Toplum ve Bilim, Sayı: 76, 1998.

Bulgu, Nefise. “Amatör Futbolcularda Toplumsal Cinsiyet”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Güz 1999.

Şafak, Elif. “Hegemonik Erkeksiliğin Gölge Oyuncuları: Sinekli Bakkal”, Toplum ve Bilim, Sayı 81,1999.

Yumul, Arus. “Scenes of Masculinity From Turkey”. Zeitschrift für Türkeistudien, 1, 1999.

Nagel, Joane. “Erkeklik ve Milliyetçilik: Ulusun İnşasında Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik” (der. Ayşe Gül Altınay), Vatan, Millet, Kadınlar. İstanbul: İletişim Yayınları 2000.

Nükhet, Sirman. “Gender Construction and Nationalist Discourse: Dethroning the Father in the Early Turkish Novel.” (edt. Feride AcarveAyşe Güneş Ayata), Gender and Identity Construction: Women of Central Asia, the Caucasus and Turkey. Boston: Brill 2000.

Sinclair-Webb, Emma. “‘Our Bülent is Now a Commando’: Military Service and Manhood in Turkey.” (edt.Ghossoub Mai ve E. Sinclair-Webb), Imagined Masculinities: Male Identity and Culture in the Modern Middle East. London: Saqi Books 2000.

Sirman, Nükhet. “Gender Construction and Nationalist Discourse: Dethroning the Father in the Early Turkish Novel”, (haz.Feride Acar, A. Güneş-Ayata), Gender and Identity Construction: Women of Central Asia, the Caucaus and Turkey. Brill Publishing2000.

Bohnsack, Ralf.“Male Honour: Towards an Understanding of the Construction of Gender Relations Among Youths of Turkish Origin”, (edt. Bettina Baron and Helga Kotthoff), Gender in Interaction: Perspectives on Femininity and Masculinity in Ethnography and Discourse. John Benjamins Publishing 2001.

Govan, Moray Mc. “Multiple Masculinities in Turkish-German Men’s Writing”,(edt. Roy Jerome), Conceptions of Postwar German Masculinity.State University of New York Press 2001.

Gürbilek, Nurdan. “Az Gelişmiş Babalar”, Kötü Çocuk Türk, (içinde), İstanbul: Metis Yayınları 2001.

Karadayı, Figen. “Gençlerin Babalık Rolüne İlişkin Tutumları, Kendi Babalarının Davranışı ve Sosyo Demografik Faktörlerle İlişkisi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt: 8, Sayı: 8, 2001.

Keser, Vehbi.“Erkekte Kadınlık”, Psikanaliz Yazıları, Sayı:2, 2001.

Özsoy, Aydan. “Cumhuriyet Dönemi Romanında Kurulan "Modern" Kadın ve Erkek Modelleri. Örnek Eser: Vurun Kahpeye”. Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, Sayı 11, 2001.

Parman, Talat. “Babalar, Mahrem Yabancılar”, Psikanaliz Yazıları, Sayı: 3, 2001.

Penot Bernard. “Bir Psikanalistin Bugün Babalık İşlevi Üzerine Söyleyebileceği Ne Olabilir?”, Psikanaliz Yazıları, Sayı: 3, 2001.

Uluyağcı, Canan. “Sinemada Erkek İmgesi: Farklı Sinemalarda Aynı Bakış”,Kurgu Dergisi, Sayı: 18, 2001.

Abrevaya, Elda. “Maskenin Ötesindeki Erkeksilik”, Psikanaliz Yazıları, Sayı: 5, 2002.

Cizre Sakallıoğlu, Ümit. “The Military and Politics: A Turkish Dilemma”, (edt. Barry Rubin andThomas A. Keaney), Armed Forces in the Middle East: Politics and Strategy. Frank Cass 2002.

Demirel, Tanel. “Türk Silahlı Kuvvetlerinin Toplumsal Meşruiyeti Üzerine”, Toplum ve Bilim, Sayı: 93, 2002.

Kayaalp, Levent. “Erkeksilik”, Psikanaliz Yazıları, Sayı: 5, 2002.

Özgür, Defne. “Jane Eyre’den Dadı’ya Mürebbiye/Dadı Filmlerinde Değişen Erkeklikler Değişen Kadınlar: BirMerkez ve Periferi Hikâyesi”, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1-2, 2002.

Parman, Talat. “Erkek Olmak ya da Üçün Üçü Olmak: Oedipus Öncesi Dönemden Ergenliğin Sonuna Kadar Baba Oğul İlişkisi”, Psikanaliz Yazıları, Sayı: 5,2002.

Sunat, Haluk. “Babalar ve Kızları ya da Kızların Yalnızlıkları”, Psikanaliz Yazıları, Sayı:5, 2002.

Şehnaz, C. “Pornografi ve Kadınlara Yönelik Şiddet: Pornografi Tanımları ve Tartışmaları”, Türk Psikoloji Bülteni, Sayı: 4, 2002.

Yaraman, Ayşegül. “Toplumsal Değişme ve Kadında Erkeksilik”, Psikanaliz Yazıları, Sayı: 5, 2002.

Crane, Diana. “Erkek Giyimi ve Erik Kimliklerin İnşası: Sınıf, Yaşam Tarzı ve Popüler Kültür”, Moda ve Gündemleri, (içinde), İstanbul: Ayrıntı Yayınları 2003.

Demren, Çağdaş. “Erkeklik, Ataerkillik ve İktidar İlişkileri”, (edt. Ayşe Akın),Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınevi 2003.

Alemdaroğlu, Ayça ve Neslihan Demirtaş. “Biz Türk Erkeklerini Böyle Bilmezdik!: Mynet’te Erkeklik Halleri”, Toplum ve Bilim, Sayı: 101, 2004.

Arslan, Tümay. “‘Onu Kaybettin Tahsin Hem de Yıllar Önce’: Yeşilçam’ın Erkekleri Ne İstiyor?”, Toplum ve Bilim, Sayı: 101, 2004.

Atay, Tafyun. “Erkeklik” En Çok Erkekliği Ezer”, Toplum ve Bilim, Sayı: 101, 2004.

Cengiz, Kurtuluş ve diğerleri.“Hegemonik Erkekliğin Peşinden”, Toplum ve Bilim, Sayı: 101, 2004.

Demez, Gönül. “Yeni Türk Erkeği Nerede ve Nasıl Yetişiyor” , (der. Nurçay Türkoğlu),Kültürel Üretim Alanları (Renkli Atlas). İstanbul: Babil Yayınları 2004.

Dindar, Cemal. “Babamın Sazının Önünde Oynadım, Başkasının Değil': Toplumumuzdaki Erkeklik Kimliği Üzerine Sosyopsikolojik Bir İnceleme”, Toplum ve Bilim, Sayı: 101, 2004.

Kayıran, Yücel. “Türk Şiirinde Erkek İmgesi”, Toplum ve Bilim, Sayı: 101, 2004.

Maral, Erol. “İktidar, Erkeklik ve Teknoloji”, Toplum ve Bilim, Sayı: 101, 2004.

Mernissi, Fatıma. “Bekâret ve Ataerki”, (der. Pınar İlkkaracan), Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik. İstanbul: İletişim Yayınları 2004.

Orhan, E. Nezih. “Televizyonun Çarpışan Kişilikleri: Larry Kıng- Fatih Altaylı ve Öne Çıkan Erkeklikleri”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt: 3, Sayı:2,2004.

Onur, Hilal ve Berrin Koyuncu. “Hegemonik’ Erkekliğin Görünmeyen Yüzü: Sosyalizasyon Sürecinde Erkeklik Oluşumları ve Krizleri Üzerine Düşünceler”, Toplum ve Bilim, Sayı: 101, 2004.

Özbay, Cenk ve İlkay Baliç. “Erkekliğin Ev Halleri”, Toplum ve Bilim, Sayı: 101, 2004.

Özsoy, Aydan.“Türkiye'de 1960'lar Dönemi Aile Melodramlarında Kadın ve Erkek İmgesi”,(edt.Fatma Dalay Küçükkurt ve Ahmet Gürata), Sinemada Anlatı ve Türler.Ankara: Vadi Yayınları 2004.

Petzen, Jennifer ve Gökçen Ezber. “Kim Üstte? Alman ve Türk Erkeklikleri Almanya’da İşbaşında”, Toplum ve Bilim, Sayı: 101, 2004.

Sancar, Serpil. “Otoriter Türk Modernleşmesinin Cinsiyet Rejimi”, Doğu Batı, Sayı: 29, 2004.

Somay, Bülent. “Yasaklanmış Manifesto”, Toplum ve Bilim, Sayı: 101, 2004.

Tuksal, Hidayet Şefkatli. “İslamcı Erkekliğin İnşası: Geleneksel Rollerin İhyası”, Toplum ve Bilim, Sayı: 101, 2004.

Türker, Yıldırım. “Erk ile erkek”, Toplum ve Bilim, Sayı: 101, 2004.

Ulusay, Nejat. “Günümüz Türk Sinemasında “Erkek Filmleri”nin Yükselişi ve Erkeklik Krizi”, Toplum ve Bilim, Sayı: 101, 2004.

Demren, Çağdaş. “Hegemonik Erkeklik: Erkeklik Kavramlarına Antropolojik Bakış”, (der.Belkis Kümbetoğlu ve Hande Birkalan Gedik), Gelenekten Geleceğe Antropoloji.İstanbul: Epsilon 2005.

Işık, Nuran Erol. “Kimlik ve Erillik: Simgesel Bir Okuma Aracı Olarak Deli Yürek”, (der. Gönül Pultar ve Tahire Erman), Türk(iye)Kültürleri.İstanbul: Tetragon Yayınları 2005.

Koca, Canan ve Nefise Bulgu. “Spor ve Toplumsal Cinsiyet: Genel Bir Bakış”, Toplum ve Bilim, Sayı: 103, 2005.

Ölçer Özünel, Evrim. “Kan” Olgusunun Soyun Devamlılığı Bağlamındaki Dönüştürücülüğü, Milli Folklor, 65. Sayı, 2005.

Altınay, Ayşe Gül.“Militarizmden Miligösteri’ye Türkiye’deki Anti-Militarizmin Yeni Yüzleri”, Birikim, Sayı: 207, 2006.

Arıcan, Ebru. “Kemalettin Tuğcu ve Ahlak Kaybı: “Sakat” Kalma, “Adam” Olamama”, Ebru Arıcan, Pasaj Edebiyat Eleştiri Dergisi, Sayı: 3, 2006.

Aygün, Arzu. “Bildiğini Unut: Tıraş Ol! “Erkek” Desinler”, Milli Folklor, Sayı: 71, 2006.

Bereket, Tarik and Barry Adam.“The Emergence of Gay Identities in Contemporary Turkey.”Sexualities, Cilt: 9, Sayı: 2, 2006.

Bolak-Boratav, “Making Sense of Heterosexuality: An Exploratory Study of Young Heterosexual Identities in Turkey”, Sex Roles: A Journal of Research, 54, 2006.

Bora, Tanıl. “Anti–Militarizm, Ordu/Askeriye Eleştirisi ve Orduların Demokratik Gözetimi”, Birikim, Sayı:207, 2006.

Büker, Secil. “Kurtlar Vadisi Irak'da Eksiği Kahraman Dolduruyor”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı:22, 2006.

Çabuklu, Yaşar. “Erkek Dansçı ve Modernlik”,Sempatik Dans Aylık Dans Kültürü ve Beden Sanatları Dergisi, Nisan sayısı, 2006.

Göksel, İklim. “Virginity and Masculinity”, (edt. Adam Jones), Men of the Global South: A Reader, Zed Book 2006.

Günay-Erkol, Çimen. “12 Mart Romanlarında Erkeklik ve Muhafazakârlık: Büyük Gözaltı ve Gençliğim Eyvah”, Pasaj,Sayı:3, Ocak-Haziran2006.

Helvacıoğlu, Banu. “The Smile of Death and the Solemncholy of Masculinity”, (edt. Lahoucine Ouzgane), Islamic Masculinities. London: Zed Press2006.

Kardaş, Ümit, “Modern Devlet, Ordu ve Vicdani Red İtirazı”,Birikim, Sayı: 207, 2006.

Maktav, Hilmi. Vatan, Millet, Sinema, Birikim, Sayı: 207, 2006.

Özman, Aylin. “İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nu Yeniden Okumak: ‘Cinsi Lâtif’in Ölümü ya da Erkekliğe Methiye”, Toplum ve Bilim, Sayı: 107,2006.

Özsoy, Aydan. “Televizyon Dizi-Metinlerinde Erkekliğin İnşası: ‘Kurtlar Vadisi’ Örneği”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:5, 2006.

Şimşek, Leyla. “Televizyon Anlatılarında Erkeklik İdeali Olarak Kahraman: Yeni Erkeklerin Eski Hâlleri”, Pasaj,Sayı: 3, 2006.

Tezgör, Hilmi.“Oğuz Atay'ın "Babama Mektup"una Psikanalitik Bir Yaklaşım”, Pasaj Edebiyat Eleştiri Dergisi, Sayı 4-5, 2006.

Toker Kılınç, Nilgün.“Anti–Militarizm Sorumluluktur”,Birikim, Sayı: 207,2006.

Yalın, B. Didem. “Türkiye’de Yayınlanan Kadın ve Erkek Özel İlgi Dergileri Bağlamında Reklamlarda Erkek Model Kullanımı Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, 2006.

Yavuz, M.Fatih ve diğerleri. “Eşcinsel Erkeklere Yönelik Fiziksel Şiddetin Değerlendirilmesi”, Adli Tıp Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, 2006.

Akis, Yasemin. “Erkeklik Çalışmaları Feminizmden Ayrı Tutulabilir mi?”, Kaos GL, Sayı: 32, 2007.

Bora, Tanıl. “Erkeklik ve Futbol”, Kaos GL, Sayı: 32, 2007.

Bora, Tanıl. “Kurtlar Vadisi, Şiddetin Pornografisi ve Tekinsizliği”, Birikim, Sayı: 215, 2007.

Bozok, Mehmet “Ataerkillik ve Kapitalizm Karşısında Eşcinsellik, Travestilik ve Transseksüellik.” Kaos GL,Sayı: 32, 2007.

Butler, Judith. “Melankoli ve Toplumsal Cinsiyet-Reddedilmiş Özdeşleşme”, Cogito, Sayı: 51, 2007.

Çabuklu, Yaşar.“Babalık”, Toplumsal Kurgular ve Cinsiyetçilik, (içinde), İstanbul: Everest Yayınları 2007.

Çetin, İsmet. “Türk Kültüründe Bab (Baba) / Ata Geleneği”,Milli Folklor, Sayı: 76, 2007.

Doğan, Selen. “Erkeklik Bir Tabudur”, Kaos GL, Sayı: 32, 2007.

Günay-Erkol, Çimen. “The Quixotic Death: Sacrifice and Masculinity in Melih Cevdet Anday's The Diary of Jesus”,Journal of Turkish Literature,Sayı 4, 2007.

Kancı, Tuba andAyşe Gül Altınay. “Educating Little Soldiers and Little Ayses: Militarised and Gendered Citizenship in Turkish Textbooks”, (edt.Maria Carlson and oth.),Education in Multicultural Societies: Turkish and Swedish Perspectives, Swedish Research Institute in Istanbul, Transactions, Volume: 18, 2007.

Keser, Vehbi. “Erkekte Kadınsı”, Psikanaliz Buluşmaları, Sayı: 2, 2007.

Kula, Onur Bilge. “Oya Baydar Romanında Erk ve Erklilik Sorunsalı”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 20, 2007.

Kurt, Berna. “Dans Erkeği “Bozar” mı? Sinop’ta Köçeklik Geleneğine Kısa Bir Bakış”, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, Sayı: 3. Sayı, 2007.

Özgüven, Fatih. “Erkeklerin Şefkati”, Kaos GL, Sayı: 32, 2007.

Parman, Talat. “Babalar, Oğullar ve Büyükbabalar”, Psikanaliz Yazıları, Sayı: 15, 2007.

Tunaboylu-İkiz, Tevfika. “Erkekler Kadınlardan Neden Korkar”, Psikanaliz Buluşmaları, Sayı:2, 2007.

Üver,Anıl. “Gey Kültürü”, Kaos GL, Sayı: 32, 2007.

Yaşartürk, Gül. “Gemide, Barda… Her Yerde Testesteron”, Birikim,Sayı: 216, 2007.

Yüksel,N. Aysun. “ Erkekliğin ve Kadınlığın Toplumsal Kuruluşu ve Değişimi”, Kaos GL, Sayı: 32, 2007.

Altınay, Ayşe Gül. “Künye Bellemeyen Kezbanlar: Kadın Redçiler Neyi Reddediyorlar?”, (yay. haz. Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci),Çarklardaki Kum: Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler. İstanbul: İletişim Yayınları 2008.

Arslan, Umut Tümay. “Türklüğün Istırap Salınacağı”,(der. Nil Mutluer), Cinsiyet Halleri: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. İstanbul:Varlık Yayınları 2008.

Aydın, Suavi. “Toplumun Militarizasyonu: Zorunlu Askerlik Sisteminin ve Ulusal Orduların Yurttaş Yaratma Sürecindeki Rolü”,(yay. haz. Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci),Çarklardaki Kum: Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler. İstanbul: İletişim Yayınları 2008.

Aydoğan, Filiz. “Erkeklerin Tüketici Kitleler Haline Getirilmesinde Erkek Dergilerinin Rolü ve İçerik Analizi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 29, 2008.

Biricik,Alp. “Çürük Raporu ve Türkiye’de Hegemonik Erkekliğin Yeniden İnşası”, (yay. haz. Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci),Çarklardaki Kum: Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler. İstanbul: İletişim Yayınları 2008.

Biriçik, Alp. “‘Erkek Adam’ Ezberini Bozmak Üzerine: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Sisteminin Resmi Söylem Üzerinden Kurgulanması”, (der. Nil Mutluer), Cinsiyet Halleri: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. İstanbul:Varlık Yayınları 2008.

Böke, Ö. ve diğerleri. “Çocuklarını Öldüren Babalar: Bir Derleme”, Adli Psikiyatri Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, 2008.

Brockling, Ulrich. “Çarklardaki Kum? 21.Yüzyılın Başında Vicdani Red”, (yay. haz. Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci),Çarklardaki Kum: Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler. İstanbul: İletişim Yayınları 2008.

Çakır, Serpil. “Feminizm Ataerkil İktidarın Eleştirisi”, (der. Birsen Örs), 19.Yüzyıldan 20.Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları 2008.

Çakırlar, Cüneyt. “Sürcen Söylemler: Labunya ve Tekinsiz Normative”,(der. Nil Mutluer), Cinsiyet Halleri: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. İstanbul:Varlık Yayınları 2008.

Delice, Serkan. “Osmanlı’yı Bugün Nasıl Tarif Ediyoruz? Tarih ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Düşünceler”, (der. Nil Mutluer), Cinsiyet Halleri: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. İstanbul:Varlık Yayınları 2008.

Demren, Çağdaş. “Kadınlık Dolayımıyla Erkeklik Öznelliği”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:32, No:1,2008.

Demren, Çağdaş. “Ortadoğu’da Ataerkillik ve Erkeklik İlişkileri”,Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:32, No:2, 2008

Deniz, Dilşa. “Dersim Alevilik Mitleri ve Erkeklik Kurguları” ” (der. Nil Mutluer), Cinsiyet Halleri: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. İstanbul:Varlık Yayınları 2008.

Duruel Erkılıç, Senem A.veHakan Erkılıç. “Barda: Şiddet Bağlamında Barın İçi ve Dışı”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 3, 2008.

Enloe, Cynthia. “Kadınlar Askeri Vicdani Reddin Neresinde? Bazı Feminist İpuçları”, (yay. haz. Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci),Çarklardaki Kum: Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler. İstanbul: İletişim Yayınları 2008.

Ertan, Cihan. “Hegemonic Masculinity and Homosexuality: Some Reflections in Turkey”, Ethos, Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Cilt 1, Sayı 1,2008.

Göregenli, Melek. “Militarizmin İnşasının Aracı Olarak Eşitsizliğin Meşrulaştırılması ve Vatanseverlik”, (yay. haz. Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci),Çarklardaki Kum: Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler. İstanbul: İletişim Yayınları 2008.

Günay-Erkol, Çimen. “12 Mart'ta Aşkın Sağı Solu: Yarın Yarın ve Sancı'da Eril Bakış” Feminist Yaklaşımlar, Sayı: 5, 2008.

Zürcher, Erik-Jan. “Hizmet Etmeyi Başka Biçimlerle Reddetmek: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Asker Kaçaklığı”, (yay. haz. Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci),Çarklardaki Kum: Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler. İstanbul: İletişim Yayınları 2008.

Kancı, Tuba. “Cumhuriyetin İlk Yıllarından Bugüne Ders Kitaplarında Kadınlık ve Erkeklik Kurguları”,(der. Nil Mutluer), Cinsiyet Halleri: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. İstanbul:Varlık Yayınları 2008.

Keeler, Sarah J. “No Job for A Grown Men: Transformations in Labour and Masculinity Among Kurdish Migrants in London”, (edt. Louise Ryan and Wendy Webster),Gendering Migration: Masculinity, Femininity and Ethnicity in Post-War Britain. Ashgate Publishing2008.

Kula, Onur Bilge. “Oya Baydar Romanında “Ölüm Tapıncı” Eleştirisi ve Erkek Öldürümü Sorunsalı”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 25, 2008.

Mutluer, Nil. “Türkiye’de Cinsiyet Hallerin Sınırları”,(der. Nil Mutluer), Cinsiyet Halleri: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. İstanbul:Varlık Yayınları 2008.

Oktan, Ahmet.“Türk Sinemasında Hegemonik Erkeklikten Erkeklik Krizine: Yazı-Tura ve Erkeklik Bunalımının Sınırları”,Selçuk İletişim, Cilt: 5, Sayı: 2, 2008.

Parla, Taha. “Vicdani Reddin Felsefi Gerekçeleri”, (yay. haz. Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci), Çarklardaki Kum: Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler. İstanbul: İletişim Yayınları 2008.

Polat, Nurhan. “Cinsiyet ve Mekân: Erkek Kahveleri”, Toplum ve Bilim, Sayı: 112, 2008.

Sancar, Serpil. “Vicdani Red ve Eril Şiddet”, (yay. haz. Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci),Çarklardaki Kum: Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler. İstanbul: İletişim Yayınları 2008.

Selek, Pınar. ‘Akıllı Ol…’, (der. Nil Mutluer), Cinsiyet Halleri: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. İstanbul:Varlık Yayınları 2008.

Tarhan, Mehmet. “Zorunlu Askerlik ve Sivil Alternatif Hizmete Direniş Olarak Vicdani Red”,(der. Nil Mutluer), Cinsiyet Halleri: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. İstanbul:Varlık Yayınları 2008.

Toker, Nilgün. “Vicdani Red, Sivil İtaatsizlik ve Antimilitarizm: İtaat Etmeme ve Direnme”, (yay. haz. Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci),Çarklardaki Kum: Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler. İstanbul: İletişim Yayınları 2008.

Türk, H.Bahadır. “Eril Tahakkümü Yeniden Düşünmek: Erkeklik Çalışmaları İçin Bir İmkân Olarak Pierre Bourdieu”, Toplum ve Bilim, Sayı: 112, 2008.

Uğur Tanrıöver, Hülya. “Vadi’de Büyüyen Erkek Çocuklar”, (edt. Yasemin Giritli İnceoğlu ve Nurdan Akıner),Medya ve Çocuk Rehberi. Eğitim Kitabevi 2008.

Arık, Hülya. “Kahvehanede Erkek Olmak: Kamusal Alanda Erkek Egemenliğinin Antropolojisi”, (der. Ayten Alkan ), Cins Cins Mekân: İstanbul: Varlık Yayınları 2009.

Arslan, Umut Tümay ve diğerleri. “Kâbuslar, Delilik ve Bunalım”, Altyazı Sinema Dergisi, Sayı: 86, 2009.

Bayat, Fuzuli. “Mitolojik Zıtlık Paradigmasında Baba Oğul Mücadelesi”, Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 6, 2009.

Bayrakçeken Tüzel, Gökçe. “Kemalizm, Profesyonelizm ve Ataerkil Tezahürler”,Toplum ve Bilim, Sayı 114,2009.

Beşikçi, Mehmet. “Militarizm, Topyekûn Savaş ve Gençliğin Seferber Edilmesi: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nda Paramiliter Dernekler”, Tarih ve Toplum – Yeni Yaklaşımlar, Sayı: 8, 2009.

Biricik, Alp. “Rotten report and reconstructing hegemonic masculinity in Turkey”, (edt. Özgür Heval Çınar and Çoşkun Üsterci), Conscientious Objection: Resisting Militarized Society, New York: Zed Books 2009.

Bora, Tanıl ve Ulaş Tol. “Siyasal Düşünce ve Erkek Dili: Erkeklik Yoklaması”. (edt. Tanıl Bora, Murat Gültekingil),Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce. Cilt 9: Dönemler ve Zihniyetler. İstanbul: İletişim 2009.

Bozok, Mehmet. “Erkeklik İncelemeleri Alanındaki Başlıca Kuram ve Yaklaşımların Sosyalist Feminist Bir Eleştirisine Doğru”. 6. Uluslarası Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı. Adnan Menderes Üniversitesi: Aydın 2009.

Bozok, Mehmet. “Feminizmin Erkekler Cephesindeki Yankısı: Erkekler ve Erkeklik Üzerine Eleştirel İncelemeler”, Cogito, Sayı: 58, 2009.

Buran, Ahmet. “Metin Bağlam İlgisi Bakımından Ak Gemi’de Babalık Kavramı ve Baba Çocuk İlişkisi”, ; Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 27. Sayı; 2009

Cantek, Levent ve Funda Şenol Cantek. “Siyasi Muhalefetin Bir Biçimi Olarak Tahkir: Erken Cumhuriyet Dönemi Politik Mizahında Kadınlık Halleri ve Kadınsı Erkekler”,Toplum ve Bilim, Sayı116, 2009.

Çiftçi, Sinan. “Mehmet Akif’in Şiirlerinde Baba Oğul İlişkisi”, Turkish Studies, Cilt:4, Sayı: 3, 2009.

Demir, Fethi. “Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi Romanında Baba Oğul İlişkisi”,Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2,2009.

Demir, Nesrin Kula.“Erkek Dergilerindeki Reklam Fotoğraflarında (yeniden) Üretilen Metroseksüel Kimlik”,(edt.Huriye Kuruoğlu), Erkek Kimliğinin Değişe(meyen) Halleri,(içinde). İstanbul:Beta Yayınları 2009.

Ertan, Cihan. “Hegemonik Erkeklik ve Eşcinsellik”, (haz. Ali Erol), Anti-Homofobi Kitabı. Ankara: Kaos GL Yayını 2009.

Göregenli, Melek. “Gruplararası İlişki İdeoloji Olarak Homofobi”, (haz. Ali Erol), Anti-Homofobi Kitabı, Ankara: Kaos GL Yayını 2009.

Greig Roselli, Bede. “Youth, Masculinity and the Shattering of Sight in Snow”, (edt. Nilgün Anadolu Okur), Essays İnterpreting the Writings of Novelist Orhan Pamuk. Edwin Mellen Press2009.

Günay-Erkol, Çimen. “Cinsiyet Sarhoşluğu: Bir Düğün Gecesi’nde Askerlik ve Erkeklik”, Kritik, Sayı: 4, Kasım 2009.

Günay-Erkol, Çimen. “Yeni Tarihselcilik, Eski Romanlar: 12 Mart Romanlarını Yeniden Okumak”, Journal of Turkish Studies: Festschrift in Honor of Walter Andrews, Cilt: 34, Sayı: 1, 2009.

Güven, Oğuz. “Hançerli Hanım Hikâye-i Garibesinin Modern Eşcinselleri”, Milli Folklor, Cilt: 11, Sayı: 21, 2009.

Kabadayı, Lale. “İyi Adam-Kötü Adam”: Son Dönem Türk Sinemasında Erkek Karakter ve Stereotipleşme”, (edt.Huriye Kuruoğlu), Erkek Kimliğinin Değişe(meyen) Halleri,(içinde). İstanbul:Beta Yayınları 2009.

Karamollaoğlu, Aslı. “Beau Travail (Güzel İş): Dans Eden Anıtsal Beden”,(edt.Huriye Kuruoğlu), Erkek Kimliğinin Değişe(meyen) Halleri,(içinde). İstanbul:Beta Yayınları 2009.

Kardam, Filiz ve İlknur Yüksel. “Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Erkeklerin Görüşleri/ Deneyimleri/Algıları”, Kadın: Kadın Çalışmaları Dergisi, Cilt: 10, Sayı:1, 2009.

Kılıçarslan, Cem. “The Masculinist Ideology and War-Combat Films: Reassertion of Masculinity in Hollywood”,Hacettepe ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 1, 2009.

Kısaç, İbrahim. “Erkeklik Rolü Normları”, Mesleki Eğitim Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 2009.

Koyuncu, NevinYıldırım . “D.H. Lawrence’ın ‘Şık Kadınlar’ ve ‘Lady Chatterley’in Sevgilisi’ Romanında İstilacı Erillik”, edt.Huriye Kuruoğlu), Erkek Kimliğinin Değişe(meyen) Halleri,(içinde). İstanbul:Beta Yayınları 2009.

Kurtoğlu, Ayça. “Erkek Egemenliği, Kültürel Şiddet ve Hukuk”, Toplum ve Bilim, Sayı 114, 2009.

Meşe, Gülgün ve Gülçin Güzelgün. “Cinsel Saldırganlığa İlişkin Modern Mitler”,(edt.Huriye Kuruoğlu), Erkek Kimliğinin Değişe(meyen) Halleri,(içinde). İstanbul:Beta Yayınları 2009.

Mutluer, Nil. “Erkekliğin Sınırlarını Anlamaya Kendimizden Başlamak”, Varlık, Sayı:1221, 2009.

Oktan, Ahmet. “Türk Sinemasında Hegemonik Erkeklikten Erkek Krizine: Yazı-Tura Erkeklik Bunalımının Sınırları”,(edt.Huriye Kuruoğlu), Erkek Kimliğinin Değişe(meyen) Halleri,(içinde). İstanbul:Beta Yayınları 2009.

Öğüt, Hande. “Erkek Olmak: Büyük İmkânsızlık”, Varlık, Sayı:1221, 2009.

Özdemir, Omca. “Tecavüzü Hegemonik Erkeklik Zemininden Kavramak”,Fe Dergi, Cilt 2, Sayı 2, 2009.

Özenen, Ferhan. “Babayı Öldürmek ve Yaratıcılık”, Psikanaliz Yazıları, Sayı: 18, 2009.

Özkan,Zuhal Çetin. “Geleneksel Türk Sinemasında Erkeğin Değişen İmgesi”,(edt.Huriye Kuruoğlu), Erkek Kimliğinin Değişe(meyen) Halleri. İstanbul:Beta Yayınları 2009.

Sancar, Serpil. “Conscientious objection and masculine violence”, (edt. Özgür Heval Çınar and Çoşkun Üsterci), Conscientious Objection: Resisting Militarized Society. New York: Zed Books 2009.

Sancar, Serpil. “Gücün imgesi kas olursa: Erkekliğin biyo-iktidar olarak kuruluşu”, Arredamento Mimarlık Dergisi, Sayı: 11, 2009.

Saraç, Leyla ve Zeynep Ebem Rahim. “Sporda Homofobi: Erkek ve Kadın Üniversite Öğrencilerinin Eşcinsel Sporculara Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması”, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: 20, Sayı:3, 2009.

Scheibelhofer, Paul. “Intersectionality and Critical Scholarship on Migrant Men and Masculinites: The Case of Turkish Migrant in German and Austria”,(edt.Alp Biricik and Jeff Hearn),GEXcel Work in Progress Report Volume VI, 2009.

Selek, Pınar. “Erkeklik Sınavı Hiç Bitmiyor”, Varlık, Sayı: 1221, 2009

Sünbüloğlu,Nurseli Yeşim.“Beyaz Bereler, ‘Karadeniz Güzellemesi’, ‘Av Hatırası’: Hrant Dink Cinayeti Sonrasında Ortaya Çıkan Milliyetçi Tepkiler, Hegemonik Erkeklik ve Medya”, (der. Barış Çoban), Medya, Milliyetçilik, Şiddet. İstanbul: Su Yayınları 2009.

Sünbüloğlu, Nurseli Yeşim. “Normatif Erkekliğin Kurucusu Olarak Askerlik”, Birikim, Sayı: 240,2009.

Talimciler, Ahmet. “Türkiye’de Erkek Kimliğinin Oluşumunda Göz Ardı Edilen Alan: Futbol” ,(edt.Huriye Kuruoğlu), Erkek Kimliğinin Değişe(meyen) Halleri. İstanbul:Beta Yayınları 2009.

Taşkale, Ali Rıza. “Nedir Bu Hegemonik Erkeklik”, (haz. Ali Erol), Anti-Homofobi Kitabı, Ankara 2009.

Tüzel, Gökçe Bayrakçelen. “Kemalizm, Prosfesyonelizm ve Ataerkil Tezahürler”, Toplum ve Bilim, Sayı: 114, 2009.

Turan, Oğulçan. “Değişen Toplumlar, Değişen Erkeklikler, Benzer İmgeler: Nazi Almanyası’ından Hollywood’a Eril Temsiller”,(edt.Huriye Kuruoğlu), Erkek Kimliğinin Değişe(meyen) Halleri. İstanbul:Beta Yayınları 2009.

Uluyağçı, Canan. “Türk Filmlerinde Erkek Kimliğinin Destekleyen Giyim Kuşan Kodları”,(edt. Huriye Kuruoğlu), Erkek Kimliğinin Değişe(meyen) Halleri. İstanbul: Beta Yayınları 2009.

Ünlü, Osman. “Klasik Türk Edebiyatında Erkek Güzelliği ve Erkek Aşkı Anlayışı”, Kritik, Sayı: 4, 2009.

Yaşartürk, Gül. “Reha Erdem’in Beş Vakit’i: Babalar ve Oğulları”, Marmara İletişim Dergisi, Sayı: 15, 2009.

Yılmaztürk, Müge. “ İntibah’ta Erkek Narsisizmi”, Kritik Edebiyat Eleştiri Dergisi, 4. Sayı; 2009.

Zaborowska, Magdelena J. “Staging Masculinity in Düşenin Dostu”, James Baldwin’s Turkish Decade: Erotics of Exile, ( içinde), Duke University Press2009.

Welzer-lang Daniel, Pascale Molinierve. “Kadınlık, Erkeklik, Erkeksilik”, (haz. Helene Hırata ve diğerleri), Eleştirel Feminizm Sözlüğü. İstanbul: Kanat Yayınları 2009.

Arslan, Umut Tümay. “Heteroseksüel Melankoli”, (yay. haz. Umut Güner, Semih Varol), Orada Kimse Var mı? Ankara: Kaos GL Yayını 2010.

Başaran, Oyman. “Militarized Medical Discourse on Homosexuality and Hegemonic Masculinity in Turkey”,Future/No Future: An Interdisciplinary Graduate Student Conference on the Future of Gender and Sexuality Studies, University of Pennsylvania, September 2010.

Bora, Tanıl ve Aksu Bora. “Kurtlar Vadisi ve Erkeklik Krizi: “Neden İskender’i Öldürmüyoruz Usta””,Birikim, Sayı 256 – 257,2010.

Bozok, Mehmet. “Erkekliği Sorunsallaştırmanın Feminizm için Kuramsal Önemine İlişkin Bir Değini”, 21.Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar: Değişim ve Güçlenme: Uluslararası Multidisiplenarası Kadın Kongresi (13-16 Ekim 2009) Bildiri Kitabı Cilt 2,İzmir 2010.

Çetin, Altan.“Kutadgu Bilig’de Türk Aile Kültüründe Bir Babanın Oğul İmajı ya da Süregiden Bellek/Kültür”, Milli Folklor, Sayı: 85, 2010.

Çubuk, Duygu ve Selçuk Candansayar. “Tıp ve Homofobi”, (haz. Ali Erol, Nevin Öztop), Homofobi Kimin Meselesi: Anti-Homofobi Kitabı 2. Ankara:Kaos GL Yayını 2010.

Delice, Serkan. “Friendship, Sociability and Masculinity in the Ottoman Empire: An Essay Confronting the Ghosts of Historicism.” New Perspectives on Turkey, Sayı: 42, 2010.

Erkol-Günay, Çimen. “Hasan Ali Toptaş'ın Romanlarında İktidar ve Gölgesiz Erkek”, (yay. haz. Mesut Varlık), Efendime Söyleyeyim: Hasan Ali Toptaş Kitabı. İstanbul: İletişim Yayınları 2010.

Ertan, Cihan. “Homofobi: İnternet Gazetelerinde Okuyucu Yorumlarındaki Eşcinsellere Yönelik Tutumlar ve Söylemler”,ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Sayı: 3,2010.

Gedik-Birkalan, Hande. “Futbolun Cinsiyeti, Futbolun Cinselliği”, Cogito, Sayı: 63, 2010.

Kızılarslan, Yeliz. “Arkadaş Z. Özger Şiirinde Erkeklik ve Homofobi Eleştirisi”, (haz. Ali Erol ve Nevin Öztop),Homofobi Kimin Meselesi: Anti-Homofobi Kitabı 2. Ankara: Kaos GL Yayını 2010.

Koca, Kürşad ve Serdar Uğurlu. “Dede Korkut Hikâyelerinden Hareketle Türk Kültüründe Erkek Evlat Olarak Oğul Kavramı”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:22, 2010.

Özbay, Cenk. “Neoliberalizm ve Erkekliğin Halleri” ,(der.Armağan Öztürk), Yeni Sağ, Yeni Sol. Ankara: Phoenix Yayınları 2010.

Özbay, Cenk. “Nocturnal Queers: Rent Boys’ Masculinity in Istanbul”,Sexualities, Cilt: 13, Sayı: 5, 2010.

Özdemir, Omca. “Tecavüzü, Hegemonik Erkeklik Zemininden Kavramak…” Fe Dergi, Cilt:2, Sayı:2, 2010.

Özsan, Gül . “Beyoğlu'nda İki Berber: İki Ayrı Anlatı Tipi ve İki Ayrı Erkeklik”,Toplum ve Bilim, Sayı: 117,2010.

Pasin, Burkay. “Türkiye’de Hegemonik Erkekliğin Üretimi ve Kamusal Ritüel Mekânları”, Dosya Dergisi, Sayı 19, 2010

Perşembe, Neslihan. “Edebiyata Yansıyan Baba Algısı”,Mavi Melek Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 2010.

Sancar, Serpil. “Egemen Erkeklik Karşısında Farklı Erkeklikler”, (yay. haz. Umut Güner, Semih Varol), Orada Kimse Var mı?, Ankara: Kaos GL Yayını 2010.

Sankır, Hasan. “Eril Tahakküm ve Üstün Erillik Olgusunun Plastik Sanatlar Alanında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Oluşumuna Etkileri Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme”, HacettepeÜniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, Ekim 2010.

Tüzer, İbrahim. “Oğuz Atay’dan “Babama Mektup” ya da Bir Yazarın Ölen Babasıyla/Kendisiyle Hesaplaşması”, Turkish Studies, Cilt:5 Sayı:4, 2010.

Vojdik, Valorie K. “Politics of the Headscarf in Turkey: Masculinities, Feminism and the Construction of Collective Identities”, Harvard Journal of Law & Gender,Volume: 33, 2010.

Yaman Öztürk, Melda “Aile, Erkek Egemenliği ve Kadının Toplumsal Konumu: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni’ne Yeniden Bakış”, Eğitim Toplum Bilim, Cilt: 8, Sayı: 32, 2010.

Yetkin, Nesrin. “Heteroseksizm ve Homofobi”, (haz. Ali Erol ve Nevin Öztop),Homofobi Kimin Meselesi: Anti-Homofobi Kitabı 2. Ankara: Kaos GL 2010.

Afary, Janet veKevin B. Anderson. “Foucault, Toplumsal Cinsiyet ve Akdeniz ve Müslüman Toplumlarında Erkek Eşcinselliği”, Cogito, Sayı: 65-66, 2011.

Akça, Emel Baştürk ve Ebru Tönel. “Erkek(lik) Çalışmalarına Teorik Bir Çerçeve: Feminist Çalışmalardan Hegemonik Erkekliğe”, (edt. İlker Erdoğan), Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: Kalkedon Yayınları 2011.

Akgül, Çiğdem veSerpil Sancar. “Sözleşmeli Askerlik: Demokratik Vatandaşlık mı, Küresel Militarizm mi?”, Birikim, Sayı: 264 – 265, 2011.

Arıkan, Arda. “Erkek Cinselliğinin Bilinmezliği:Bilinmeyen Numaralar Reklamları ve Bilin(e)meyen Erkek(lik)ler”, (edt. İlker Erdoğan), Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: Kalkedon Yayınları 2011.

Ataman, E. Özlem. “Ses Ayrımında Özne İşlevi Gören Erkek(lik): Radyoda Hegemonik Erkek Sesi”, (edt. İlker Erdoğan), Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: KalkedonYayınları 2011.

Bayramoğlu, Yener. “Mars-Venüs/Kadın-Erkek: Reklamlarda Heteroseksizm ve Eşcinsellik”, (haz. Cenk Özbay vd.), Neoliberalizm ve Mahremiyet. İstanbul: Metis Yayınları 2011.

Beşikçi, Mehmet. “İhtiyat Zâbiti”nden “Yedek Subay”a: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Zorunlu Askerlik Kategorisi Olarak Subaylık ve Yedek Subaylar, 1891-1930”, Tarih ve Toplum – Yeni Yaklaşımlar, Sayı: 13, 2011.

Demez, Gönül. “Sanal Dünyanın Kişisel Alanı:Bir Sosyal Paylaşım Ağı Olarak Facebook’ta Erkek(lik) Tartışmaları”, (edt. İlker Erdoğan),Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: Kalkedon Yayınları 2011.

Erbatur, Emre. “ Oğuz Atay’ın ‘Tahta At’ Öyküsü ve Erkeklikler” , (der. Hilmi Tezgör),“Korkuyu Beklerken” Gelenler.İstanbul: İletişim Yayınları 2011.

Erdemir, Filiz. “Geleneksel Erkek İmgesinin Dönüşümü: Behzat Ç.’nin Erkeklik Halleri”, (der. Sevgi Can Yağçı), Beyaz Camın Yerlileri: Dokunaklı Öyküler–Dokunulmaz Gerçekler, Kocaeli: Umuttepe Yayınları 2011.

Erdoğan, İlker. “Erkek Dergilerinde (Men’s Health-FHM-Esquire Türkiye Örneğinde) Hegemonik Erkek(lik), Beden Politikaları ve Yeni Erkek İmajı”, (edt. İlker Erdoğan), Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: Kalkedon Yayınları 2011.

Erkılıç, Hakan. “Türk Sinemasında Hegemonik Erkek(lik): Kahramandan Anti-Kahramana Erkeklik Temsil(ler)i”, (edt. İlker Erdoğan), Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: KalkedonYayınları 2011.

Ertan, Cihan. “Medyada Eşcinselliğe ve Eşcinllere İlişkin Söylem(ler): Televizyon Dizisi ‘Bir Kadın bir Erkek’ ve (Hegemonik) Erkek(lik) Temsili”, (edt. İlker Erdoğan), Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: KalkedonYayınları 2011.

Göregenli, Melek. “Heteroseksizm, Homofobi ve Nefret Suçları: Sosyal Psikolojik Yaklaşım”, Cogito, Sayı: 65-66, 2011.

Hacısoftaoğlu,İlknur ve Canan Koca. “Spor Medyasında Hegemonik Erkekliğin (Yeniden) Üretimi: ‘Delikanlı Gibi Yaşayın, Delikanlı Gibi Oynayın’”, (edt. İlker Erdoğan), Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: KalkedonYayınları 2011.

Hearn, Jeff ve diğerleri. “Erkekler ve Erkek(lik)ler Üzerine Avrupalı Perspektifler: Ulusal ve Uluslar arası Yaklaşımlar (Medya ve Gazete Temsilleri)”, (edt. İlker Erdoğan), Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: KalkedonYayınları 2011.

Holt,Douglas B. ve Craig J. Thomson. “Eylem Adamı Kahramanlar: Günlük Tüketimde Kahraman Erkek(lik) Arayışı”, (edt. İlker Erdoğan), Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: KalkedonYayınları 2011.

İlhan, Vahit. “İnternet Haber Ağlarının Ağına Takılan Erkek(lik): Haber Sitelerinde İnşa Edilen Erkeklik Söylemi”, (edt. İlker Erdoğan), Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: KalkedonYayınları 2011.

Kancı, Tuba ve Ayşegül Altınay. “Küçük Askerleri ve Küçük Ayşeleri Eğitmek: Ders Kitaplarında Askerileştirilmiş ve Cinsiyetlendirilmiş Vatandaşlık”, (edt. Marie Carlson, Annika Rabo, Fatma Gök),Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç'ten Örnekler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2011.

Kaya, Ramazan. “Eril İktidarın Çatlaklarından Sızan Özgürlük”,Qıjıka Reş, Gulan-Puşper, 2011.

Kundakçı, Seda. “Murathan Mungan’ın Üç Aynalı Kırk Oda Kitabında Heteroseksizm Eleştirisi”, (haz. Ali Erol), Heteroseksizme Karşı Gökkuşağı:Anti-Homofobi Kitabı 3. Ankara: Kaos GL 2011.

Kuru, Selim S. “Yaşanan, Söylenen ve Yazılan: Erkekler Arasında Tutkusal İlişkiler”,Cogito, Sayı: 65-66, 2011.

Meral, Pınar Seden . “Erkek Hegemonyasının (Yeniden) Üretimi: Dergi Reklamlarında Hegemonik Erkekliğin Temsili”,(edt. İlker Erdoğan), Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: KalkedonYayınları 2011.

Mutlu, İnan. “Politik Olanın Vicdanen Reddi: Vicdani Ret ve Toplumsal Gerekçeleri”,Cogito, Sayı: 67, 2011.

Mutluer, Nil. “Disposable Masculinities in Istanbul”,(edt. Ronald L. Jackson andMurali Balaji),Global Masculinities and Manhood. University of Illinois Press2011.

Özbay, Cenk. “Neoliberal Erkekliğin Sosyolojisine Doğru: RentBoy’lar Örneği”,(haz. Cenk Özbay vd.), Neoliberalizm ve Mahremiyet,İstanbul: Metis Yayınları 2011.

Özsoy, Aydan. “Yerli Polisiye Televizyon Dizilerinde Hegemonik Erkek(lik): ‘Bir Ankara Polisiyesi Behzat Ç.’ Örneği”, (edt. İlker Erdoğan), Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: KalkedonYayınları 2011.

Özyeğin, Gül. “Arzunun Nesnesi Olmak: Romans, Kırılgan Erkeklik ve Neoliberal Özne”, (haz. Cenk Özbay vd.), Neoliberalizm ve Mahremiyet,İstanbul: Metis Yayınları 2011.

Sancar, Serpil. “Egemen Erkeklik Karşısında Farklı Erkeklikler”, (edt. Azad Ziya Eren), Kimlik ve Aidiyet.Diyarbakır Sanat Merkezi Yayınları 2011.

Sancar, Serpil. “Erkeklik”, (der. Yıldız. Ecevit ve Nadide Karkıner), Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, , Anadolu Üniversitesi Yayınları2011.

Sarıoğlu, Esra. “Entelektüellik, Sosyolojik Tahayyül ve Erkeklik”, (der. Barış Ünlü, Ozan Değer).İsmail Beşikçi. İstanbul: İletişim Yayınları 2011.

Sünbüloğlu, Nurseli Yeşim. “The Paradox of Infantilising the ‘Heroes of the Nation’: Relationships between the Disabled Veterans, their Families and the State”.(edt. Jeff Hearn and Alp Biricik), GEXcel Work in Progress Report Volume XVI, 2011.

Şentürk, Levent. “Heteroseksüellik ve Heteronormativizm”, (haz. Ali Erol), Heteroseksizme Karşı Gökkuşağı:Anti-Homofobi Kitabı 3. Ankara: Kaos GL 2011.

Türk, H. Bahadır. “Hegemonik Erkek(lik) ve Kültürel Temsil: ‘Cirkin Kral, Kurtlar Vadisi’nde Yürüyor’”, (edt. İlker Erdoğan), Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: KalkedonYayınları 2011.

Yavuz, Şahinde.“Kurgusal Erkeklik:Reklamlarda Temsil Edilen Erkeklik Biçimleri”, 12. Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 11-16 Kasım 2011.

Yılar, Ömer. “Erzurum'da Erkeklerin Bekârlığa Veda Partisi: Kısır Gecesi”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 45, 2011.

Yücel, Volkan. “Göreve Çağrılan Erkeklik: Türk Dizilerinden Fırlayan Kutsal Aile Kahramanları”(der.Aslı Kotaman ve diğerleri),Dizim Başladı! Kapat Sonra Anlatırım: Televizyonda Hikâye Anlatıcılığı, H2O Yayıncılık,2011.

Yüksel, N.Aysun Akıncı Yüksel. “İpotek Altındaki Bedenler: Hegemonik Erkekliğin Uzak Durduğu Bir Alan Olarak Dansa Dair Bir Çalışma” , (edt. İlker Erdoğan), Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil,(içinde). İstanbul: Kalkedon Yayınları 2011.

Açıksöz, Salih Can. “Sacrificial Limbs of Sovereignty: Disabled Veterans, Masculinity, and Nationalist Politics in Turkey”, Medical Anthropology Quarterly, Cilt: 26, Sayı: 1, 2012.

Agtaş, Özkan.“Hakiki Cinsiyet, Yasanın Boyunduruğu ve Siyasi Öznellik” Fe Dergi, Cilt:4, Sayı: 2, 2012.

Akgül, Çiğdem. “Tüketilen ve ‘İktidar’laşan Bir Beden: “Amerikan Sapığı”,Fe Dergi, Cilt: 4, Sayı 2,2012.

Akgül, Ozan Ömer. “Erken Cumhuriyet Dönemi Oyunlarında Değişen Erkeklik Paradigması ve Unutuşun Yeni Paradigmadaki Konunu”, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji, Sayı:20, 2012.

Balkan, Refhan. “Babalar: Kısıtlayıcı mı Yoksa Özgürleştirici mi? Bana Bir Masal Anlat Baba”, (der. M. Işıl Tüzün), Baba İşlevi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012.

Bayhan, Vehbi. “Beden Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet”,Doğu Batı, Sayı 63, 2012.

Biricik, Alp. “The "Rotten Report" and the Reproduction of Masculinity, Nation and Security in Turkey”, (edt. Annica Kronsell, Erika Svedberg), Making Gender, Making War: Violence, Military and Peacekeeping Practices.London: Routledge 2012.

Bozok, Mehmet. “Yoksullaşma, Sağcılık, Trabzonspor Taraftarlığı ve Nataşaların Gölgesinde Trabzon Erkekliği”, (der. Uğur Biryol), Karardı Karadeniz, İletişim Yayınları 2012.

Bulgu, Nefise. “Futbolda Şiddetin Erkeklik Anlamları”, Spor Bilimleri Dergisi,Cilt:23, Sayı:4, 2012.

Çakırlar, Cüneyt and Özlem Güçlü. “Gender, Family, Home(land) in Contemporary Turkish Cinema: Comparative Readings on Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem and Ümit Ünal”,(edt. Karima Laachir and Saeed Talajooy), Contemporary Cultures of Resistance in the Middle East: Literature, Cinema and Music. London: Routledge November 2012.

Çakırlar, Cüneyt. “Troubled Objects of Militarism, Masculinity and Nationalism: Art in Turkey”,(edt. Christian Christensen and Miyase Christensen),Understanding Media and Culture in Turkey: Histories, Structures, Voices. London: Routledge 2012.

Çiğeroğlu, Berrak. “Melanie Klein Kuramında Dişil Konum: Nesne Değişiminden Simgeleştirmeye Giden Yolda Baba İşlevi”, (der. M. Işıl Tüzün), Baba İşlevi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012.

D. Berg, Lawrence ve Robyn Longhurst. “Erkeklikleri ve Coğrafyayı Konumlandırmak”, ETHOS Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Cilt 5, Sayı 2,2012.

Delice, Serkan. “Zen-dostlar Çoğalıp Mahbûblar Azaldı”: Osmanlı'da Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve Tarihyazımı”, (haz.Cüneyt Çakırlar ve Serkan Delice), Cinsellik Muamması: Turkiye’de Queer Kultur ve Muhalefet. İstanbul: Metis Yayınları 2012.

Demir, Fethi. “Elif Şafak’ın İskender Romanında Bir Töre Cinayeti Bağlamında Anne Oğul İlişkisine Bakış”, Turkish Studies, Cilt:7, Sayı:1, 2012.

Demir, Hilal. “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Militarizm”,Varlık, Sayı: 1255,Nisan 2012.

Diktaş, Mustafa. “Sünnet Davetiyelerine Feminist Antropolojik Bir Bakış”, Bilim ve Gelecek, Sayı:96, 2012.

Donatan, Ayşe Senem. “Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu'nda Baba Otoritesinin Temsili: Arafta Kalmış Babalar”, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi, Sayı: 20, 2012.

Dufour, Jacques. “Baba Cinayeti, Tümgüçlülüğün Ölümünden Doğan Gerçeklik (Freud’un Keşfinden Lacan’ın ve Bion’un Yaklaşımlarına)”, (der. M. Işıl Tüzün), Baba İşlevi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012.

Elmacı, Tuğba.“Gemide ve Bornova Bornova Filmleri Bağlamında Yeni Türk Sineması'nda Antikahramanın Yükselişi”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 12, 2012.

Erdem, Erdinç ve Ünsal Doğan Başkır. “Sivil İtaatsizlik Eylemi Olarak Türkiye’de Vicdani Ret: Bir Yurttaşlık Talebi”, Toplum ve Bilim, Sayı: 124, 2012.

Erdem, Nilüfer. “Freud’un Kuramında Baba İşlevi”, (der. M. Işıl Tüzün), Baba İşlevi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012.

Ertüzün, M. Işıl. “Üremeye Yardımcı Tedaviler Bağlamında Babalık İşlevi”, (der. M. Işıl Tüzün), Baba İşlevi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012.

Guignard, Florence. “Baba, Kimsin Sen?” Baba İşlevi ve Ötekinin Keşfi”, (der. M. Işıl Tüzün), Baba İşlevi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012.

Günay-Erkol, Çimen. “Post-Imperial Trauma and Liminal Masculinity in Orhan Kemal's My Father's House and Idle Years”, Journal of European Studies, Vol: 42 Issue: 3 September 2012.

Habip, Bella. “Kulisteki Baba: Winnicott ve Yapıtı”, (der. M. Işıl Tüzün), Baba İşlevi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012.

Halifeoğlu, Sezai. “Babanın Alfa İşlevi”, (der. M. Işıl Tüzün), Baba İşlevi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012.

Kağıtçıbaşı, Çiğdem. “Kültür ve Ana Babalık: Kuram ve Uygulama Çıkarsamaları”,(edt: Melike Sayıl., andBilge Yağmurlu), Ana Babalık: Kuram ve Araştırma. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları 2012.

Karakaş, Rezan. “Dede Korkut Hikâyelerindeki Bey Oğullarının Nitelikleri ve İşlevleri”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, 2012.

Kepekçi, Egemen. “(Hegemonik) Erkeklik Eleştirisi ve Feminizm Birlikteliği Mümkün Mü?”, Kadın Araştırmaları Dergisi,Sayı: 11, 2012.

Körükcü, Öznur ve diğerleri.“Kadına Yönelik Şiddetin Sonlanmasında Erkek İşbirliği”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Cilt:4, Sayı: 3, 2012.

Mercan, Sibel. “Otoriteye Susamak: Mario Puzo’nun Baba Adlı Romanı Üzerine”, (der. M. Işıl Tüzün), Baba İşlevi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012.

Millar, David. “Aktarım-Karşıaktarımda Baba İşlevi: Baş Ağrısından Oidipus Nitelikli Yanılsamaya”, (der. M. Işıl Tüzün), Baba İşlevi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012.

Mutluer, Nil. “Construction of ‘Other’ Men’s Militarism and Masculinities in Transnational Space”., (edt. Jeff Hearn and Alp Biricik), GEXcel Work in Progress Report Volume XVI, 2012.

Odabaş, Sevim. “İnternette Erkeklik, Cinsel Sağlık Politikası ve Ticareti”, Doğu Batı, Sayı 63, 2012.

Okman-Fişek, Güler. “Baba İşlevleri, Babalık Hâlleri: Araştırmaların Düşündürdükleri”, (der. M. Işıl Tüzün), Baba İşlevi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012.

Onaran, Burak. “Mutfakta ‘Erkeklik’”, Gastro, Sayı: 65,Nisan-Haziran 2012.

Öğüt, Hande. “Oğuz Atay’da Erkekler ve Kadınlar”, Notos, Sayı: 28, 2012.

Özbay, Cenk. “Rent Boy’ların Queer Öznelligi: Istanbul’da Norm Karsıtı Zaman, Mekan, Cinsellik ve Sınıfsallık”, (haz.Cüneyt Çakırlar ve Serkan Delice), Cinsellik Muamması: Turkiye’de Queer Kultur ve Muhalefet. İstanbul: Metis Yayınları 2012.

Özbay, Cenk. “Türkiye’de Hegemonik Erkekliği Aramak”, Doğu Batı, Sayı 63, 2012.

Özdağlar, Aydan.“Çocukluk Çağında Baba Tarafından Korunma İhtiyacının Şiddetine Benzer Şiddette Başka Bir İhtiyaç Tespit Edemiyorum”, (der. M. Işıl Tüzün), Baba İşlevi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012.

Özgüven, Fatih. “Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Edebiyatımızda "Eşcinsel Dikkatler":
Elden Ele Dorian'lar, Hassas Delikanlılar, Pars Kızlar””, (haz.Cüneyt Çakırlar ve Serkan Delice), Cinsellik Muamması: Turkiye’de Queer Kultur ve Muhalefet. İstanbul: Metis Yayınları 2012.

Öztürk, Akif. “Eril Bedenselleşme: Erkek Bedeninin Hegemonik İnşası”, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 13, 2012.

Scholz, Sylka. “Hegemonyal Erkeklik: Yenilikçi Bir Konsept mi, Boş Bir Söylem mi?”, ; Felsefe Logos, Sayı:46,2012.

Spooner, Catherine. “Modes of Wearing the Towel: Masculinity, Insanity, and Clothing in Trollope’s ‘The Turkish Bath’”, (edt. Katharina Boehm), Bodies and Things in Nineteenth-Century Literature and Culture. New York: Palgrave Macmillan 2012.

Sünbüloğlu, Nurseli Yeşim. “Hiper-Görünürken Görünmezliğe: Gaziliğin Hegemonik Erkekliğe Eklemlenmesi Üzerine Bir Medya İncelemesi”, Toplum ve Bilim, Sayı 123, 2012.

Sünbüloğlu, Nurseli Yeşim. “Militarist İktidarın Düğüm Noktası Olarak Erkeklik”,Varlık,Sayı: 1255, Nisan 2012.

Sünbüloğlu, Nurseli Yeşim.“Ulusun Umudu ve Felaketi Erkekler: Milliyetçi Kadın Yazarların Romanlarında Erkek Kurguları (1918-1951)”, (der. İnci Özkan Kerestecioğlu ve Güven Gürkan Öztan), Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri. İstanbul: İletişim Yayınları 2012.

Tanık Sivri, Melis. “Yeminli Bakireler: Dişilin Reddi ve Baba İşlevi”, (der. M. Işıl Tüzün), Baba İşlevi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012.

Taş, Birkan. “Adam Gibi Adam Ol(ama)mak: Ayı Hareketi ve Maskülenlik Üzerine ”, (haz.Cüneyt Çakırlar ve Serkan Delice), Cinsellik Muamması: Turkiye’de Queer Kultur ve Muhalefet. İstanbul: Metis Yayınları 2012.

Thauvette, Chantelle.“Masculinity and Turkish Captivity in Swetnam, the Woman-Hater”, Studies in English Literature 1500-1900, Volume: 52, No: 2, 2012

Toker Kılınç, Nilgün. “Antimilitarizm ve Milliyetçilik”, Politika ve Sorumluluk, (içinde), Ankara: Birikim Yayınları 2012.

Uçan, Gülten.“Post-Modern Erkek(lik)”, Celal Bayar Üniversitei Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt: 10, Sayı: 2, 2012.

Villafana Poo, Lourdes. “Hapiste Hayatta Kalma Stratejisi Olarak Yaratıcı Süreç”, (der. M. Işıl Tüzün), Baba İşlevi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012.

Vojdik, Valorie K. “Masculinities, Feminism and the Turkish Headscarf Ban: Revisiting Şahin v. Turkey”, (edt. Frank Rudy Cooper and Ann C. McGinley), Masculinities and the Law: A Multidimensional Approach. New York University 2012.

Yaman Öztürk, Melda. “Ataerki: Bir Kavramın Yeniden İnşası “Eski” Ataerki’den Ataerkil Kapitalizme”, Eğitim Toplum Bilim, Cilt: 10, Sayı: 38, 2012.

Yıldız, Yasemin. “Inventing a Motherless Tongue: Mixed Language and Masculinity in Ferindun Zaimoğlu”, Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition. (içinde), Fordham University Press 2012.

Yavuz, Şahinde. “Erkekliğin Alımlanışı:Okuyucu Gözünden Erkek Dergilerinin Değerlendirilmesi”, International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges, İzmir, Türkiye, vol.4, 10-13 Haziran 2012.

Yolcu, Mehmet Ali.“Koryak ve Çukçi Şamanlığında Transvestizm”,Acta Turcica, Cilt:4, Sayı: 1-2, 2012.

Açıksöz, Salih Can . “Kürt Sorunu Bağlamında Gaziliğin Vücuda Gelişi: Egemenlik, Erkeklik ve Sakatlık”, (der. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Adak, Nurşen. “Madalyonun Öteki Yüzü: Erkeğe Yönelik Şiddet”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 2, Güz 2013.

Altınay, Ayşe Gül.“Askerlik Yapmayayan Adam Denmez”: Zorunlu Askerlik, Erkeklik ve Vatandaşlık”, (der. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Aykaç, Şafak. “Şehitlik ve Türkiye’de Militarizm Yeniden Üretimi: 1990-1999”, (der. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Belge, Murat. “Askerin Önemini Öğretmek ya da Türkiye’de Profesyonel Ordunun İmkansızlığı Üzerine”, (der. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Bıçakçı, Hakan. “Erkekliğin bilimsel olmayan ispatı”, Birikim, Sayı:294, 2013.

Birer, Biray Anıl. “Sinemada Erkeklik Krizi: Her Şey Çok Güzel Olacak ve “Çocuk(Su) Erkekliğe Dönüş”, Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı:13, 2013.

Biricik, Alp. “7.Ok- Militarizm: Vatandaşlık, Borçluluk ve Çürükleştirmek Üzerine”, (der. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Bora,Tanıl. “Futbolda Erkeklik, Militarizm, Milliyetçilik: Tek Kale”, (der. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Bozok, Mehmet. “Eleştiren ile Eleştirilenler Arasında Nazik Karşılaşmalar: (Pro)Feminist bir Yaklaşımla Trabzon’da Erkeklikleri İncelemek”,Fe Dergi, Cilt: 6, Sayı: 1, 2013.

Cardoso, Fernando Luiz. “The Relationship Between Sexual Orientation and Gender Identification Among Males in a Cross-Cultural Analysis in Brazil, Turkey and Thailand”,Sexuality & Culture, Volume 17, Issue: 4, 2013.

Connell, Robert. “Erkekler ve Şiddet Üzerine”, Felsefe Yazın,Sayı: 9, Mart 2013.

Bozok, Mehmet. “Erkeklerin Şiddetleri, Şiddetlerin Erkekleri”, Felsefe Yazın, Sayı: 21, 2013.

Bulgu, Nefise. “Masculinity in Soccer as a Community of Practice by Situated Learning Approach”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 1, 2013.

Cankurtaran Öntaş, Özlem veEmma Saygı Doğru. “Lisede Okuyan Erkek Çocukların “İdeal Erkek” Algısı”, Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar Bildiri Kitabı I, 2013.

Cora,Yaşar Tolga. “Asker-Vatandaşlar ve Kahraman Erkekler: Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Dönemlerinde Beden Terbiyesi Aracılığıyla İdeal Erkekliğin Kurgulanması”, (der. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Çoban , Barış. “Gösteri İktidarı ve Militarist Erkeklik”, (der. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Doğuoğlu, Nazlı. “Popüler kültür ve büyümeyen erkekler”, Birikim, Sayı:294,2013.

Durudoğan, Hülya. “Biyolojik Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyet Farkının Kritiği”,Özne, Sayı: 18, Bahar 2013.

Elmaci, Tuğba. “Fantastik Eril Özne”, (edt. Deniz Bayraktar), Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler10, İstanbul: Bağlam Yayıncılık 2013.

Erdoğan, İlker. “Erkek Dergilerinde (Men's Health-FHM-Esquire-GQ Türkiye Örneğinde) İdeal(leştirilen) Erkek(lik) İmajının İçerik Çözümlemesi”, Akdeniz İletişim, Sayı:20, 2013.

Erkızan, H. Nur Beyaz. “Erkek-Merkezcilikten (Androcentrisim) İnsan Merkezciliğe Yolculuk: (Antropocentirism): Antik Felsefe ve CinsiyetÜzerine (Pre Sokratikler)”, Özne, Sayı: 18, Bahar 2013.

Erkol-Günay, Çimen. “Mihman’da Eril Histeri”, (edt. Seval Şahin ve diğerleri), Polisiye Edebiyat. İstanbul: Bağlam Yayınları 2013.

Erkol-Günay, Çimen. “Post-Feminizm ve Sevgi Soysal: Kadın Gözünden Erkeklikler”, (der. Seval Şahin), “Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz!”: Sevgi Soysal İçin Yazılar. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Erol, Maral ve Cenk Özbay. “I haven’t died yet’. Navigating Masculinity, Aging and Andropause in Turkey”, (edt. Antje Kampf vd.), Aging Men, Masculinities and Modern Medicine. London: Routledge 2013.

Esgün, Toros Güneş. “Thanatos’un Oğulları: Öldüren Sevgili Miti ve Şiddetin Mazaretleri”, Felsefe Yazın,Sayı: 9, Mart 2013.

Göç, Murat. “Kötü Tanrılar, Yitik Oğullar Ve Hayalet Gemiler: Deniz Anlatılarında Erkeklik Ve Varoluş Sıkıntıları”, IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi Kitabı, Kırıkkale 2013.

Kaptan, Senem. “Çatlakların Gölgesine Militarizm: Türkiye’de Askerlik, Annelik ve Toplumsal Cinsiyet”, (der. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Kimmel, Michael S.“Homofobi Olarak Erkeklik: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin İnşasında Korku, Utanç ve Sessizlik”,Fe Dergi,Cilt: 5, Sayı:2,2013.

Köse, Elifhan. “Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyet İkiçiliği Üzerine Eleştirel Yaklaşımlar ya da Doğa ‘Doğal’ mıdır?”, Doğu Batı, Sayı 64, 2013

Kundakçı, F. Seda. “Heteroseksizm ve Ötekileştirme Eleştirisi”, Liberal Düşünce, Sayı:71, 2013.

Kurt, Ayşula. “Hegemonik” Erkeklikten “Kadınsılaştırılmış” Erkekliğe: Biscolata Reklamlarında Erkekliğin Üretimi Ve Yeniden Üretimi”, Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar Bildiri Kitabı I, 2013.

Öğütçen, Özgür. Dıştakiler: Üçüncü Şahıslara Olan Borçlar, Suret, Sayı:2, 2013.

Özdemir, Omca. “Bir CinsiyetlendirmePratiği Olarak Tecavüz”, Felsefe Yazın,Sayı: 9, Mart 2013.

Özküralpli, İlkay. “Bir Desideratum Olarak Vatan Kavramının Tanzimat Dönemi Erkeklik Kavramı İnşasındaki Rolü”, Fe Dergi, Cilt:5, Sayı:1, 2013.

Öztan, Tebessüm. “Bir “Aşkınlık” Anlatısı Olarak Şimal Yıldızı”, (der. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Öztürk,Aslıhan Burcu.“Erk”ten Erkeğe Bebekten Katile”, Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar Bildiri Kitabı I, 2013.

Özbay, Cenk.“Cinsiyet ve Vasıf: Liderlik ve Erkeklik, (edt. Müge Leyla Yıldız), Liderlik Çalışmaları.Istanbul: Beta Yayınları 2013.

Salman, Ebru. “Atılgan’ın Romanlarında Mazi ile Münasebetler”, Suret, Sayı:2, 2013.

Sarıtaş, Ezgi. “Cinsel Şiddet Davaları ve Kurbanın Konumu”, Felsefe Yazın,Sayı: 9, Mart 2013.

Saydam, Bilgin. “Korku(t) Ata”, Suret,Sayı:2, 2013.

Somay, Bülent. “Doğu'da ve Batı’da Baba İşlevi”, Suret, Sayı:2, 2013.

Sünbüloğlu, Nurseli Yeşim . “Giriş: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik ve Erkek(lik)lere Dair Bir Çerçeve”, (der. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Sünbüloğlu, Nurseli Yeşim. “Militarist Ezberi Tahkim Etmek: Basındaki Temsilleri Üzerinden Kore, Kıbrıs ve Güneydoğu Gezileri”, (der. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Sünbüloğlu.Nurseli Yeşim. “Nationalist Reactions and Masculinity Following Hrant Dink’s Assassination: Reconfigurations of Nation-states and Implications for the Processes of Transnationalization”, (edt. Jeff Hearn vd.), Rethinking Transnational Men: Beyond, Between and Within Nation. London: Routledge 2013.

Şahbenderoğlu, İpek. “Adamlar, Kadınlar ve Duvarlar”: Eril Kent’in Tepelerinde Tutkulu Perçem”, (der. Seval Şahin), “Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz!”: Sevgi Soysal İçin Yazılar. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Turan, Ömer.“Esas Duruş!”: Kışla Deneyimleri ya da Türkiye’de Zorunlu Askerliğin Antropolojisi”, (der. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Türkoğlu, Beril. “Fay Hattında Erkeklikler: Çalışma ve İşşizlik Ekseninde Erkeğe Bakış”, Mülkiye Dergisi, Cilt:37: Sayı:4,2013.

Üstündağ, Zülal Nazan. “Pornografik Devlet – Erotik Direnişi: Kürt Erkek Bedenlerinin Genel Ekonomisi”, (der. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Varlık, Mesut. “Türkçe Şiirin Hadımlık Endişesi: Türkçe Şiirin Kuruluş Dönemine Psikanalitik Bir Yaklaşım Denemesi”, Suret,Sayı:2, 2013.

Yumul, Arus. “Rojin’i Dağa Kaldırmak ya da Militarizm, Kadın ve Mizah”, (der. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Yüksel, Eren. “Babalar ve Oğullar: 2000’ler Türkiye Sinemasında Erkeklik Krizi”, Sinecine, Cilt:4, Sayı:2, 2013.

Yüksel, Eren. “Bir Savaş Anlatısı Olarak Nefes: Vatan Sağolsun ve Hegemonik Erkekliğin Krizi”, Fe Dergi, Cilt:5, Sayı:1, 2013.

Walsh, Syvia. “Umutsuzluğun ‘Feminen’ ve ‘Maskulen’ Formları Üzerine”,Özne, Bahar 2013

Akbalık, Esra. “Dede Korkut Kitabı’nda Bir Cinsiyet Rejimi Olarak ‘Erkeklik’”, Türkbilig, Sayı:27, 2014.

Akgül, Çiğdem. “Merak ve Dedikoduda “Dişil”leşmek Erkekliğin Bir Ortaklığı mıdır? Evde Filminde Erkeklik Üzerine”, Kebikeç, Sayı:38, 2014.

Akşit, Gökçesu ve Berfin Varışlı. “Türkiye’de Eleştirel Erkekler ve Erkeklikler Konusunu Feminizm İçinde Çalışmak: Jeff Hearn İle Erkekler ve Erkekliklere Ulusaşırı Yaklaşımlar Üzerine Bir Röportaj” Fe Dergi, Cilt: 6, Sayı: 2,2014.

Aslan, Pelin. “Canistan’da İktidarın Hem Ödülü Hem Bedeli Olarak ‘Erkeklik’”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı:31, 2014.

Başterzi, Ayşe Devrim. “Mesuliyet, Vakar, Haysiyet: Erkeklik Düzleminde Mobbingin Faili Üzerine Kısa Bir Öykü”, Psikeart, Sayı:36, 2014.

Bolak-Boratav, Hale ve diğerleri.(2014). “Unpacking Masculinities in the Context of Social Change: Internal Complexities of the Identities of Married Men in Turkey”. Journal of Men and Masculinities, Volume: 17, Issue: 3, 2014.

Bulut, Hülya. “Hatice Meryem’de Erkeklik ve Kadınlık”, Varlık, Sayı:1283, 2014.

Duva Kaya, Özlem. “Ontolojik Bir Problem Olarak Erkeklik: Antikiteden Moderniteye Aklın Eril Karakteri”, Posseible, Sayı:5, 2014.

Erdoğan, İlker. “Erkek Dergilerini Okumak: Dergilerin İçeriği, İdeolojisi ve Okurları Üzerine Bir Değerlendirme”, Folklor Edebiyat, Cilt:20, Sayı:80, 2014.

Gön, Aslı. “Tepenin Ardı : Homososyallik, Aile ve Erkeklik”, Sinecine, Cilt 5: Sayı:1, 2014.

Kablamacı Morva, A. Deniz. “Being the Shame of Society: The Construction of Hegemonic Masculinity in the Film Şöhretin Sonu (The End of Fame)”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 46, 2014.

Korkmaz, Uğur Ferhat. “Parisli Bir Kasabın Erkeklik Halleri”, Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 2014.

Özkan, Hediye. “Does Patriarchy Only Oppress Female: The Role of Masculinity and Fatherhood in Our Social Realm”, Masculinities: A Journal of Identity and Culture,Sayı: 2,2014.

Parman, Talat. “Baba Oğul İlişkisinde Şiddetin İletimi”, Psikanaliz Yazıları, Sayı: 28, 2014.

Somay, Bülent. “Heteroseksüellik, Ortoseksüellik, İdioseksüellik”, Suret, Sayı: 4, 2014.

Sugiyama Aksoy, Ceren. “Ryomaden Dizisinde Çizilen Japonya’nın ‘Yeni’ Erkek İmajı”, Folklor Edebiyat, Cilt:20, Sayı:80, 2014.

Sünbüloğlu, Nurseli Yeşim. “An Alternative Repertoire of Imageries of Masculinities Beyond the Heteronormative Paradigm”, Gender and Education, Vol: 26, Issue:7, 2014.

Şahinde, Yavuz.“İktidar Olma Sürecinde Erkeklerin Erkeklikle İmtihanı”, Milli Folklor, Cilt: 14, Sayı: 104, 2014.

Türk, H.Bahadır. “Kadınlar Bizim Başımızın Tacıdır’: İbrahim Tatlıses’in Erkeklik Serencamı”, Birikim, Sayı:308, 2014.

Verhaeghe, Paul. “Baba İşlevinin Çökmesi ve Bunun Toplumsal Cinsiyet Rolleri 
Üzerindeki Etkisi”, Suret,Sayı:2, 2013.

Demirhan, Kamil. “Modernleşme Sürecinde Ataerkil Rollerin Yeniden Yapılandırılması: Erkek Feminizmi ve Türk Edebiyatından Örnekler”, Kadın/Woman 2000, Cilt:15, Sayı:1, 2014.

Yanıkdağ, Yücel. “Cihan Harbi’nde Korku, Cesaret ve Erkeklik”, Toplumsal Tarih, Sayı:243, 2014.

Abdurrezzak, Ali Osman.“Dede Korkut Kitabında Erkek Kahraman Statüsü”,NWSA-Humanities, Cilt: 10, Sayı:3, 2015.

Açıksöz, Salih Can. “In Vitro Nationalism: Masculinity, Disability, and Assisted Reproduction in War-Torn Turkey”, (edt. Gül Özyeğin), Gender and Sexuality in Muslim Culture.Routledge 2015.

Akşit, Gökçesu ve Berfin Varışlı. “Ulusötesi Kesişmeler: Jeff Hearn ile Sosyal Bilimler Üzerine Yeniden Düşünmek”,Asos Journal, Sayı: 25, Mart 2016.

Akyüz, Selin. “Erken Cumhuriyet Dönemi Erkeklik Kurgusu: Akbaba Dergisi Üzerinden Karikatür İncelemesi”, (edt. Şahinde Yavuz), Toplumsal Cinsiyet ve Medya Temsilleri, İstanbul: Heyamola Yayınları 2015.

Altınpolat, Remzi. “Eşcinsel Erkeklik: Madun ve ‘Netameli’, Evrensel Kültür, Sayı:279, Mart 2015.

Ardalı Büyükarman, Didem. “Venüslü Kadınların Serüvenleri” ya da Kutsal Erkeğin Önlenemez Tahakkümü”, (haz. Seval Şahin ve İpek Şahbenderoğlu), İsyankâr Neşe: Sevgi Soysal Kitabı. İstanbul: İletişim Yayınları 2015.

Aydemir, Aslı. “Erkeklik Söyleminin Sunduğu Özne Konumları: Zenne ve İki Genç Kız Filmlerinde Erkeklik Halleri”, Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan 2015.

Aydın Satar, Nesrin. “Geleneksel Kadın Rollerinin Yeniden Üretimi: Elif Şafak’ın Siyah Süt Romanında Otoriteyle Uzlaşmak”, Monograf, Sayı: 3, 2015.

Banu Helvacıoğlu, “Love as a Metonymy for National Mourning”, (edt. Lahoucine Ouzgane), Masculinities in Middle Eastern Literature and Film. NY: Routledge 2015.

Barutçu, Atilla. “Bir Erkeklik Stratejisi: Özel Alanda Eril Suskunluk”, Fe Dergi, Cilt: 7, Sayı: 1, 2015.

Barutçu, Atilla. “‘Ucundan Azıcık’la Atılan Sağlam Temel: Türkiye’de Sünnet Ritüeli ve Erkeklik İlişkisi”, Masculinities: A Journal of Identity and Culture, Sayı: 3 2015.

Başçı, Pelin. “Sevgi Soysal’ın “Ay’ı Boyamak” Adlı Hikâyesinde Kimlik, Cinsiyet ve Temsili (Performatif) Dönüşümler”, (haz. Seval Şahin ve İpek Şahbenderoğlu), İsyankâr Neşe: Sevgi Soysal Kitabı. İstanbul: İletişim Yayınları 2015.

Beşpınar, Fatma Umut. “Between Ideals and Enactments: Experience of “New Fatherhood” among Middle Class Men in Turkey”, (edt. Gül Özyeğin), Gender and Sexuality in Muslim Culture.Routledge 2015.

Bora, Tanıl ve Aksu Bora. “Bir Erkeklik Fantezisi: Kurtlar Vadisi”, (der. Aylin Özman ve Simten Coşar), Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet: Edebiyat, Medya, Siyaset. İstanbul: İletişim Yayınları 2015.

Bozok, Mehmet. “Ataerkil ve Cinsiyetçi Erkeklikler, Erkeklik ve Erkekliklerin Eleştirisi, Profeminizm, Ben ve Kendim ”. (der, Ayşe Akaltun), Erkekler: Ankara: Nota Bene Yayınları 2015.

Burgan,Ezgi. “İlk Kültürel Gereç Çuval İse: Erkeklik ve Et Yemenin Kesişimselliğinde Bilimsel Anlatıların Kuruluşu”, Fe Dergi, Cilt: 7, Sayı:2, 2015.

Delice, Serkan. “The Janissaries and Their Bedfellows: Masculinity and Male Friendship in Eighteenth-Century Ottoman Istanbul”, (edt. Gül Özyeğin), Gender and Sexuality in Muslim Culture.Routledge 2015.

Dirlikyapan, Devrim. “Sevgi Soysal’dan Bir Delikli Erkeklik Öyküsü”, (haz. Seval Şahin ve İpek Şahbenderoğlu), İsyankâr Neşe: Sevgi Soysal Kitabı. İstanbul: İletişim Yayınları 2015.

Dondurucu,Zeynep Benanve Ayse Pınar Ulucay. “Yeni Medya Ortamlarında Nefret Söylemi: Eşcinsellere Yönelik Nefret Söylemi İçeren Videoların Youtube Üzerinden İncelenmesi”, International Journal of Social Sciences and Education Research, Cilt: 1, Sayı:3, 2015.

Eke, Pınar.“Wedding Photos and Zeitgeist: A Reading on Femininity, Masculinity, Love, and Marriage”, International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies, METU, 9-11 October 2015.

Erdal, Burçak. “Yarı Tanrı Babalar ve Onların Mahsun Oğulları”, Suret, Sayı: 6, 2015.

Erkol-Günay, Çimen. “Hegemonik Erkeklik ve Şafak’ın Erkekleri”, (haz. Seval Şahin ve İpek Şahbenderoğlu), İsyankâr Neşe: Sevgi Soysal Kitabı. İstanbul: İletişim Yayınları 2015.

Erkol-Günay, Çimen ve Uğur Çalışkan. Crisis of Islamic Masculinities in 1968: Literature and Masquerade, International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies, METU, 9-11 October 2015.

Eslen-Ziya, Hande ve Umut Korkut. “Hutbelerde Toplumsal Cinsiyet Söylemlerinin Yapılandırılması”, (der. Çiğdem Kağıtçıbaşı ve diğerleri), Kadın Odaklı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları2015.

Gökpınar, Bahar. “Delilik Kurgusunda Erkek-lik: Mirat-ı Cünûn”,Yenifikir Dergisi, Cilt:1, Sayı 16, 2016.

Hacısoftaoğlu, İlknur ve Safter Elmas. “Kasların Efendisi: Men’s Health Dergisinde Fitness Söylemi”. Fe Dergi, Cilt: 7, Sayı: 2, 2015. .

Hacısoftaoğlu, lknur ve Nefise Bulgu. “Yedi Dağın Ötesindeki Çocuklar: Güreşte Erkeklik ve Şiddet”. (edt. Betül Yarar), Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri: İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2015.

Işık, Mehmet ve Şakir Eşitti. “I. Dünya Savaşı Propaganda Afişlerinde Kadın Temsillerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Göstergebilimsel İncelenmesi”,Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,Cilt 70, No. 3, 2015.

İnaç, Hüsamettin ve Emel Çokoğullar. “Televizyondaki ‘Kadınlık’ – ‘Erkeklik’ İdeali ve Yeniden Üretilen Roller”,Yeni Fikir, Cilt 2: Sayı:15, 2015

Kancı, Tuba. “Türkiye’de Eğitim, Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Noktaları”, (der. Aylin Özman ve Simten Coşar), Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet: Edebiyat,Medya, Siyaset. İstanbul: İletişim Yayınları 2015.

Kılınç, Özgür. “Reklamlarda Erkeklik: GQ ve Men's Health Dergilerindeki Reklamların Eleştirel Bir Okuması” Journalof Yaşar University, Cilt:10, Sayı:37,2015

Nealy, Elijah C. “Gerçek Erkek Ayağa Kalkabilir mi Lütfen: Trans Erkeklerin Cinsiyetlendirilmiş Performansı”,Masculinities: A Journal of Identity and Culture, Sayı: 3,2015.

Onbaşı Gençoğlu, Funda. “Zorunlu - Gönüllü Milliyetçilikler ve Toplumsal Cinsiyet: Erilliğin Bedeli”, (der. Aylin Özman ve Simten Coşar), Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet: Edebiyat, Medya, Siyaset. İstanbul: İletişim Yayınları 2015.

Özarslan, Aylin Dikmen Özarslan. “Hegemonik Erkeklik Bağlamında Erkek Hemşireler”, Alternatif Politika, Cilt:7, Sayı:1, Nisan 2015.

Özbay, Cenk. “Men Are Less Manly, Women Are More Feminine”: The Shopping Mall as a Site for Gender Crisis in Istanbul”, (edt. Gül Özyeğin), Gender and Sexuality in Muslim Culture.Routledge 2015.

Özbay, Cenk. “Straight’ Rent Boys and Gays Who Sell Sex in Istanbul”, (edt. Peter Aggleton ve Richard Parker), Men Who Sell Sex: Global Perspectives,Routledge 2015.

Özbay, Cenk. “Türkiye’de Erkeklik ve İktidar”, Evrensel Kültür, Sayı:279, Mart 2015.

Özman, Aylin ve Simten Çoşar. “Milliyetçiliğin Erkek Anlatısı: Eril Pasajlarda Kadın Silüetleri”, (der. Aylin Özman ve Simten Coşar), Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet: Edebiyat, Medya, Siyaset. İstanbul: İletişim Yayınları 2015.

Şimşek, A. Aslı ve Recep Volkan Öner. “Türkiye’de Hegemonik Erkeklik: Medyada ve Hukukta İzler, Dönüşümler ve Olasılıklar”, Global Media Journal, 6(11), Fall 2015.

Tarhan, Mehmet. “İktidarın Sırça Köşkü:Erkeklik”, Evrensel Kültür, Sayı:279, Mart 2015.

Toksoy, N. Gamze ve Ayşegül Taşıtman.“‘Ceremonial Circumcision’ as One of the Mechanisms Which Enables the Regeneration and Intergenerational Transmission of Manhood Culture in Turkey”, Masculinities: A Journal of Identity and Culture, Sayı: 3 2015.

Topçu, Şenol. “Erkeklik Parodisi Bağlamında Murat Uyurkulak’ın “Kuş Yuvası” Öyküsü”, Öykülem, Sayı: 1, Yaz 2015.

Topçu, Şenol. “Otoriter Erkeklik Bağlamında Emrah Serbes’in “Kimi Sevsem Çıkmazı” Öyküsü”, Öykülem, Sayı: 2, Sonbahar 2015.

Türk, H. Bahadır. “Bir Erkeklik Mücadelesi Olarak Savaş”, Barış Kitabı: Bireyden Topluma Savaşın ve Barışın Ruh Hali (ed. Ayşe Devrim Başterzi ve A. Tamer Aker), Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları 2015.

Türk, H. Bahadır. “Erkeklik: Fıtrat ve Merhamet arasında”, Psikeart, Sayı:38, 2015.

Türk, H. Bahadır ve Aksu Bora. “Maske Bazen Yüzün Kendisidir: Erkeklik, Kimlik, Masumiyet”,Kimlik: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Dergisi, Sayı: 2, Güz 2015.

Türk, H. Bahadır. “Şiddete Meyyalim Vallahi Dertten: Hegemonik Erkeklik ve Şiddet”, (edt. Betül Yarar), Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri: İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2015.

Türk,H. Bahadır. “Tuhaf Bir Hikaye: Adnan Hoca ve Toplumsal Cinsiyet Temsilleri”, Toplum ve Bilim, Sayı: 133, 2015.

Uluğ, Özden Melis. “Soyadım Kimliğimdir, Evlenince Kaybolmamalıdır”: Hegemonik Erkeklik İle Medeni Kanun’un 187. Maddesi Arasındaki İlişkiye Eleştirel Bir Bakış”,Fe Dergi, Cilt: 7, Sayı: 2, 2015.

Yağlı, Soner. “Bir Anlatı Mecrası Olarak Yeni Medyanın Söyleminde Trans Bireyler”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8/1, 2015.

Yalçınkaya, Fatoş. “ Geleneği Geleceğe Taşıyan Oğullar: Dede Korkut Kitabı’nda Baba - Oğul İlişkisi”, Millî Folklor, Sayı: 107, 2015.

Yavuz, Şahinde. “Ataerkil Egemen Erkeklik Değerlerinin Üretiminde Kadınların Rolü:Trabzon Örneği”,Fe Dergi, Cilt: 7, Sayı: 1, 2015.

Yavuz, Şahinde. “Erkekliğin Tutkulu Hali: Tofaş Modifiye Gençliği”, Masculinities: A Journal of Identity and Culture, Sayı: 4,2015.

Yılmaz, Çağrıve Kübra Özdemir. “Reproduction of Masculine Language Through Caps”, International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies, METU, 9-11 October 2015.

Zengin, Aslı. “Dillere Düşmek: Küfür, Kadınlık ve Erkeklik”, Evrensel Kültür, Sayı:279, Mart 2015.

Akşit, Gökçesu veBerfin Varışlı. “Türkiye’de Erkekler ve Erkeklikler: Jeff Hearn ile Ulusötesi Yaklaşımlar”,Internatonal Journal of Academic Value Studies, Cilt: 2, Sayı: 2, 2016.

Arık, Efe. “Erkeklik Çalışmaları”, (der. Feryal Saygılıgil), Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları 2016.

Avcı, Özlem Haskan ve diğ. “Türkiye’de Erkek Olmak: Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Zorluklar”, Humanıtas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı:8, 2016.

Barutçu, Atilla ve Naz Hıdır.“Türkiye’de Babalığın Değişen Rolleri: (Pro)Feminist Babalar” Fe Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 2016.

Çakmak, Muhammet Nurullahve Veli Onur Çelik. “Futbolda Şiddet Ve Erkeklik: Nefer Taraftar Grubu Örneğ,”, Sosyoloji Konferansları,Sayı: 54, 2016.

Depeli, Gülsüm. “Emine Mine, Hepsi Sensin Be Kızım”: Yeşilçam Sinemasının Eril Fantezisi”, Fe Dergisi, Cilt: 8, Sayı:2,2016.

Doğan, Cem. “Modern Man İn The Making: Facial Hair, Fashion And Medicosocial Construction Of Masculinity İn The Late Ottoman Society (1900-1920)”, Artuklu Human And Social Science Journal, Cilt: 1, Sayı:1, 2016.

Eliuz, Ülkü ve Emrah Seferoğlu. “Eşikteki Erkek(lik):ÇC Hikâyesinin Erkek(lik)lerine Psikanalitik Bir Yorum”, Turkish Studies, Cilt:11, Sayı:4, 2016.

Erbalaban Gürbüz, Ö. Nilay . “Korkuyorum Anne’de Hegemonik Erkekliğin Yapı Sökümü”. Ankara Üniversitesi İlefDergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, 2016.

Eslen-Ziya, Handeand Yasin Koç. “Being a Gay Man in Turkey: Internalised Sexual Prejudice as a Function of Prevalent Hegemonic Masculinity Perceptions”. Culture, Health and Psychology.Volume: 18, Issue:7, 2016

Gedik, Esra. “Bir Tüketim Kültürü Ürünü Olarak Anti-Kahraman Erkek İmajları”, ViraVerita Disiplinlerarası Karşılaşmalar, Sayı:4, Ekim 2016.

Gönç, Temmuz. “Kadın Yoğun Meslekleri Erilleştirmeye Yönelik Stratejiler: Türkiye’de Erkek Hemşireler Örneği”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 1, Nisan 2016.

Güneş, Hüseyin Nihat . “Erkeğin Ataerkil Rejime Entegrasyonu:Yabancılaşma ve Uyum”. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 58, 2016.

Gürses, İlknur ve Rifat Becerikli. “Reha Erdem Filmlerinde “Erkeklik” Arketiplerinin Yeniden Üretimi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 42, 2016.

Horzum, Şafak. “Decadence Of Victorian Masculinity, Or Dandyism İn Oscar Wilde’s Lady Windermere’s Fan”, Hacettepe ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:33, Sayı:1, 2016.

Özbay, Cenk. “Cinsiyet ve Vasıf: Erkeklik ve Liderlik”, (edt. Müge Leyla Yıldız), Liderlik Çalışmaları. İstanbul: Beta Yayınları 2016.

Özbay, Cenk. “Inarticulate, Self-Vigilant and Egotistical: Masculinity İn Turkish Drawn Stories”, (edt. by Cenk Özbay, Maral Erol, Aysecan Terzioglu and Z. Umut Turem), The Making Of Neoliberal Turkey, London: Routledge 2016.

Özarslan, Osman. “İki Cami Arasında Beynamaz: Taşra Muhafazakârlığı”, Birikim, Sayı: 328-329, Ağustos-Eylül 2016.

Özkazanç, Alev veErman Örsan Yetiş. “Erkeklik Ve Kadına Şiddet Sorunu: Eleştirel Bir Literatür Değerlendirmesi”, Fe Dergi, Cilt: 8, Sayı: 2, 2016.

Sarıçelik, Rahime.“Kuyucaklı Yusuf ” ve Hegemonik Erkeklik” , Varlık, Sayı:1307, Ağustos 2016.

Şener, Mehmet . “Sarmaşık Filmi Ve Sinematik Mekân Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: İktidarın Evreleri Ve (Erk)Eklik - İktidar İlişkisi”. Mimarlık ve Yaşam Degisi, Sayı: 1, 2016.

Taşdizen, Burak ve Harun Kaygan. “Ahlak Dışı Nesneler: Ulus'ta Kentsel Dönüşümün Bir Psikocoğrafyası”, Ankara Araştırmaları Dergisi, Cilt:4, Sayı: 2, 2016.

Topçu, Şenol. “Babalık ve Babalığın Reddi Bağlamında Murathan Mungan’ın “Yaz Gibisi Var mı? Öyküsü”, Öykülem, Sayı:4, İlkbahar 2016.

Aka Erdem, Nilüfer.“Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Alev Alatlı Romanlarında Özne-İktidar İlişkisi”,Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, 2017.

Akyüz, Selin ve Burcu Dabak.“Erkekliğin Yol Hali: “Sarı Mercedes” Ve “Otobüs” Filmlerinde Erkeklik Kurguları” Fe Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, 2017. 

Altınoluk, Duygu. “Cinsiyetlendirilmiş Kurum Olarak Akademi: Erkek Akademisyenlerin “Öteki” Üzerinden Erkeklik İnşaları”, Masculinitiesa Journal Of Identity And Culture, Sayı: 8, 2017.

Avşar, Selin. “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Tarihsel Rollerini Yitiren Erkekliğin Çöküşü: Küllerinden“Yeni Erkek”Liğin Doğuşu”, Kadem Kadın Araştırmalar Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, 2017.

Birol, Muratve Ayşad Güdekli. “Moda Ve İletişim: Erkeklik Modası Bağlamında Pinterest Uygulaması Üzerinden Göstergebilimsel Bir Analiz”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 4,2017.

Carton, Benedict veRobert Morrell. “Zulu Kültürünce Erkeklik, Savaşçı Kültürü Ve Çubuk-Dövüşü: Güney Afrika’daki Erkek Şiddeti Ve Erdeminin Yeniden Değerlendirilmesi” (Çev: Dilan Pamuk Ve Süleyman Bölükbaş), Hece Dergisi, Sayı: 246-248, 2017.

Düzcan, Ebubekir. “Yeni Türkiye Sinemasında Yetişkinliğe Geçiş: Sivas ve Hayat Var Filmlerinde Cinsiyet, Güç Ve Oyun”,Akdeniz İletişim Dergisi, Sayı:28, 2017.

Erhart, Itırve Hande Eslen Ziya. “Bozkırdaki Çiçekler: Cumhuriyet Erkekliğinin Krizi”. Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı:14, 2017.

Erol, Maral ve Cenk Ozbay.“No Andropause For Gay Men? The Body, Aging And Sexuality in Turkey”, Journal Of Gender Studies, 2017.

Hearn, Jeff ve Michelle Jones. “Fiziksel Bereler, Duygusal Yara İzleri ve Aşk Isırıkları: Kadınların Erkek Şiddeti Deneyimleri” Çev. Murat Göç, Masculinitiesa Journal Of Identity and Culture, Sayı: 7, 2017

Gönç, Temmuz . “Türkiye'de Erkek Hemşire Olmak: Avantajlar Ve Dezavantajlar”. Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, Sayı: 72,2017. 

Göç, Murat. “Lost İn Space: Displacement Of The American Male İn Urban Spaces”, Masculinitiesa Journal Of Identity And Culture, Sayı: 8, 2017.

Karaduman, Sibelve Gülten Adalı Aydın. “Hegemonik Erkekliğin Medyadaki İnşası Ve Temsili: Survivor 2017 Program İncelemesi”, Middle Black Sea Journal Of Communication Studies, Cilt: 2, Sayı:2, 2017.

Linn Egeberg Holmgren ve Jeff Hearn, “Erkekleri Feminizmin İçinde veDışında” Çerçevelemek” Çev. Gökçesu Akşit Ve Berfin Varışlı, Fe Dergisi,Cilt: 9, Sayı: 2, 2017.

Nas, Alparslan. “Erkekler De Ağlar, Ama… Axe Reklamındaki Hegemonik Erkeklik Eleştirisinin Yorumlanma Biçimleri”, Erciyes İletişim Dergisi, Cilt: 5, Sayı:2, 2017.

Potgieter, Cheryl ve diğ. “South Afrıcan Psychologıcal Work On Boys, Men And Masculınıtıes: Two Decades Of Masculınıty Research Post Fırst Democratıc Electıons (1994 – 2011)”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt:20, Sayı:1, 2017. 

Şenel, Neşe. “From Hegemonic Masculinity To Masculinity Crisis: The Exploration Of The Failure Of Idealized Masculinity On The White Screen”, Masculinitiesa Journal Of Identity and Culture, Sayı: 8, 2017.

Şentürk, Burçu . “Şiddet Ve Erkeklikler: Av Mevsimi Ve Gönül Yarası Filmleri Üzerinden Türkiye’deki Erkeklik Biçimlerine Bakmak”. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı: 1, 2017.

Yaşayan, Vahit. “Dreams DeferredExploring The Masculine Mystique İn August Wilson's Fences.” Journal Of American Studies Of Turkey,Sayı: 46, 2017.

Yavuz, Şahinde. “Erkek Yaşam Tarzı Dergileri Bize Ne Söylüyor?”, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 14, 2017.

Beşpınar, L. Zeynep ve, Fatma Umut Beşpınar. “Türkiye’de Orta Üst Sınıf Laik ve Muhafazakâr Kimliklerin Babalık Deneyimleri Üzerinden İrdelenmesi: Benzerlikler, Farklılıklar, Önyargılar Ve Mesafeler”, Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı:143, 2018.

Demez, Gönül ve Hale Nur Seval. “Şiddet Mağduru Kadınların Erkeklik Tanımlamaları: Burdur İli Özelinde Bir Çalışma - Masculınıty Defınıtıon Of Women Vıctıms Of Vıolence: A Case Study In Burdur, Turkey”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 23, 2018.

Demez, Gönül ve Tuğçe Tunca.“Üniversite Öğrencilerinin “Kadınlık” Ve “Erkeklik” Tanımlamaları”,Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, Sayı: 1, 2018.

Driessen, Henk. “Kırsal Endülüs’te Erkek Sosyalliği ve Erkeklik Ritüelleri” Cev. Hüseyin Kürşat Türkan, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 41, 2018.

Hünler, Olga S. “Erkekliğin İmkânsız Kaslarla İmtihanı”, (der. Aksu Bora ve Kadir Kede), Ütopyalar, İstanbul: İletişim Yayınları 2018.

Şahin, Hafize. “Buket Uzuner’in Toprak Romanında Hegemonik Erkeklik Algısının Yansıması ve Değişme Doğru”, Turkish Studies, Cilt 13, Sayı:5, 2018.

 

© 2021 Masculinities Journal. Tüm Hakları Saklıdır.
Created by:Uyarmedya