Sempozyum Daveti

1. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu
“Kimlikler, Kültürler, Toplumlar”
11–13 Eylül 2014, İzmir Türkiye
Sempozyum  Çağrısı
 
 
Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi, Stony Brook Üniversitesi Erkek ve Erkeklik Araştırmaları Merkezi, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) ve İzmir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğiyle 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında İzmir, Türkiye’de düzenlenecek “1. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu"  için makale önerilerinizi beklemektedir. Konferansın amacı Küresel Güney ve Doğu Avrupa’ya odaklanarak, erkeklere ve erkekliklere ilişkin teorileri, anlatıları, deneyimleri, itirazları, söylemleri ve aktivizmi, cinsiyetçi ve heteroseksist erkekliklerin dönüşümüyle ilişkisi içinde tartışmaya açmaktır.
Küreselleşmenin etkisiyle ulus devlet ve milliyetçiliklerin yeniden düzenlenmesi; kimlik politikaları; yeni toplumsal hareketler ve politik aktivizm; dijital teknolojinin popülerleşmesi ve yeni sosyal medya; postmodern ve queer teorilerin etkisi gibi pek çok olgu, erkekleri ve erkeklikleri derinlemesine etkilemekte ve değiştirmektedir. Ancak bu olguların yol açtığı dönüşümlerin nasıl adlandırılabileceği üzerinde bir görüş birliği bulunmamaktadır. Söz konusu dönüşümlere ilişkin konuların erkekler ve erkeklikler üzerindeki etkilerini politik, ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle birlikte ele almayı amaçlayan konferansın, aynı zamanda bu değişiklik ve gelişmeler ışığında yeniden değerlendirilmesi gereken eleştirel erkeklik incelemelerinin metodolojisi, kapsamı ve kavramsal sınırlarına ilişkin tartışmaları da içermesini umuyoruz. Bu tartışmalara katkıda bulunmak isteyen sosyal ve beşeri bilimler alanlarından araştırmacıları aşağıdaki çerçevelere dahil edilebilecek veya yeni bir çerçeve öneren bildiri önerilerini sunmaları için davet etmekteyiz:
  • Devrimci hareketler, politik aktivizm, etnik/dinsel çatışma, yeni toplumsal hareketler
  • Milliyetçilik, askerlik ve militaristleşme
  • Beden temsilleri/deneyimleri, sakatlık çalışmaları
  • Cinsellikler, arzu, pornografi
  • Mahremiyet, duygular, duygu sosyolojisi/antropolojisi
  • Öznellikler ve deneyimler
  • Cinsel kimlikler, müphem erkeklikler, “queerleştirme”, akışkanlık ve olumsallık
  • Erkeklik çalışmalarının dünü ve yarını; feminizmlerin erkeklik çalışmalarıyla ilişkisi ve etki alanı
Konferansa davetli konuşmacı olarak Michael Kimmel, Jeff Hearn, Elijah C. Nealy ve Serpil Sancar katılacaktır.
Konferans dili İngilizce ve Türkçe’dir.
Konferansa bireysel bildiri sunumu, panel organizasyonu, ya da poster, film ve fotoğraf gösterimi için başvurulabilir.
Konferansta bildiri sunumlarına ek olarak, lisansüstü öğrencilerinin sürdürdükleri çalışmaları tartışmaları için bir forum düzenlenecektir.
Konferanstan sonra seçilen bildiriler Masculinities: A Journal of Identity and Culture dergisinin özel sayısında yayımlanacaktır.
Bireysel sunumlar için 300, panel önerileri için 600 kelimeden oluşan özetleri 100 kelimelik kısa biyografilerinizle beraber icsmsymposium@gmail.com adresine gönderebileceğiniz son tarih 30 Mart 2014’tür. Foruma katılmak isteyen lisansüstü öğrencilerinden, araştırmalarını tanıtan 300 kelimelik özeti 100 kelimelik kısa biyografileriyle beraber aynı tarihe kadar icsmsymposium@gmail.com adresine göndermeleri beklenmektedir. Kabul edilen bildiriler 2 Mayıs 2014’te duyurulacaktır. Konferans katılım ücreti 70 €’dur (lisansüstü öğrenciler için 40 €). Bildiri özetleri arasından yapılacak seçimle, gereksinim belirten beş lisansüstü öğrencisine konferansa ücretsiz katılım olanağı tanınacaktır.
Daha fazla bilgi için lütfen icsmsymposium@]gmail.com adresinden düzenleme komitesi ile iletişim kurunuz.
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

© 2021 Masculinities Journal. Tüm Hakları Saklıdır.
Created by:Uyarmedya