EEİİ Gönüllüleri

Atilla Barutcu
Bülent Ecevit Üniversitesi
 
1988 yılında Antakya’da doğdu. 2011 yılında ODTÜ Sosyoloji anadal ve Avrupa Çalışmaları yandal programlarından mezun oldu. Bir buçuk yıl havacılık sektöründe çalıştı. 2013 yılında “Türkiye’de Erkeklik İnşasının Bedensel ve Toplumsal Aşamaları” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları bölümünden yüksek lisans derecesi aldı.  Akademik projelerde proje asistanlığı yaptı. Yönetmenliğini ve senaristliğini paylaştığı, oyunculuğunu üstlendiği transfobi temalı “Damla Balığı” (The Blobfish) adlı kısa filmiyle katıldığı Amerika’daki “Women’s Voices Now Film Festival”dan ikincilikle döndü. Aynı filmle Fransa’daki “International Encounters of Short Films”de yarışmaya hak kazandı. Şu an ODTÜ Sosyoloji ve Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları bölümlerinde doktora eğitimine devam etmekte ve Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda öykü yazarlığı yapmakta ve “Damla Balığını Anlamak” adında bir öykü kitabı bulunmaktadır.
 
 
Beril Türkoğlu
Orta Doğu Teknik  Üniversitesi
 
1987 İzmir doğumlu olan Beril Türkoğlu, ilk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra 2010 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden mezun oldu. 2013’te ODTÜ Sosyal Psikoloji alanındaki yüksek lisansını “ERKEKLİĞİN YENİDEN İNŞASI OLARAK ŞİDDET: ERKEKLİĞE TEHDİT VE ERKEKLİK İDEOLOJİSİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÜZERİNDEKİ ROLÜ” isimli tezle tamamladı. Yüksek lisansını tamamlamadan önce Aralık 2012’de, Sabancı Üniversite’si Dicle Koğacıoğlu Makale Yarışmasında “ Fay hattında Erkeklikler: Çalışma ve İşsizlik Ekseninde Erkekliğe Bakış” makalesiyle birincilik ödülü aldı.  İlgi alanları erkeklik, şiddet, ayrımcılık, önyargı, toplumsal cinsiyet olan Beril Türkoğlu, ODTÜ Sosyal Psikoloji doktora programında doktorasına devam etmekte ve ODTÜ Psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
 
Bilhan Gözcü
Mimar Sinan Üniversitesi
 
 
Çimen Günay-Erkol
Özyeğin Üniversitesi
 
Çimen Günay-Erkol ODTÜ'den Maden Mühendisi olarak mezun oldu ancak stajlar dışında bu mesleği yapmadı. 2001 yılında sosyalist gerçekçi yazar Suat Derviş üzerine olan çalışmasıyla Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nden yüksek lisans derecesini kazandı. 2002-2008 yılları arasında Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nde yürüttüğü doktora çalışmalarını 12 Mart romanları üzerine olan teziyle tamamladı. 2008 yılından beri İstanbul'da Özyeğin Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır ve 2009'dan beri Ali Liber'in annesidir. İlgi alanları arasında toplumsal cinsiyet ve erkeklik araştırmaları, sakatlık araştırmaları, biyografi, darbe dönemlerinde tanıklık ve tarihin yazınsallaştırılması gibi konular bulunmaktadır.
 
 
Duygu Altınoluk
Ege  Üniversitesi
 

1986 yılında İzmir’de doğdu. İlkokulu Ankara ve Diyarbakır’da tamamladıktan sonra İzmir’de ortaokul eğitimine başladı. 2004 yılında İzmir Kız Lisesi’nde eğitimini tamamlayıp 2005–2009 yılları arasında Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans eğitimi aldı ve yine aynı üniversitede yüksek lisansa başladı. 2010 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi adına, Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Halen aynı bölümde erkeklik çalışmaları alanında akademisyen erkekler ile ilgili doktora tezi üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. Akademik olarak feminist metodoloji, medyada cinsiyet temsilleri, ve toplumsal cinsiyet alanlarında çeşitli bildiri ve makaleleri bulunan yazar, ilgili alanlarda  araştırmalarına devam etmektedir.

 
Hasan Kürşat Akcan 
Ankara  Üniversitesi
 
 
Gülden Sayılan
Orta Doğu Teknik  Üniversitesi
 

Gülden Sayılan 1987 yılında Edirne’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini de bu şehirde tamamladı. 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Sosyal Psikoloji alanındaki yüksek lisansını 2013 yılında aynı bölümde tamamladı. “Türkiye’de Vicdani Ret: Bir Sosyal Temsil Çalışması” başlıklı tezinde günümüz Türkiye’sinde vicdani redde ve vicdani retçilere yönelik temsilleri ve bu temsillerin militarizm, milliyetçilik, vatanseverlik ve hegemonik erkeklik ideolojileri ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu inceledi. Halen ODTÜ Sosyal Psikoloji Programında doktorasına devam etmekte ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Gülden Sayılan’ın ilgi duyduğu araştırma alanları arasında toplumsal cinsiyet, cinsel azınlık gruplarına yönelik önyargı ve ayrımcılık, erkeklik, dünya görüşü ve ideoloji konuları yer almaktadır.

 
Murat Göç
Pamukkale Üniversitesi
 
Murat Goc received his PhD degree from Ege University American Culture and Literature Dept.  He is currently teaching at Pamukkale University, Turkey. His main areas of interest are contemporary literature, cultural theory, gender studies, in particular masculinity studies.
 
 
Naz Hıdır
Bağımsız Araştırmacı
 
1990 İzmir doğdu. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programlarına başladı. Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (KASAUM) kısmi zamanlı öğrenci asistan olarak çalışmakta. Toplumsal cinsiyet merkezli projelerde çalışıyor. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Kongresi’nin sekretaryasında yer aldı.  Erkeklik konsundaki yüksek lisans tezi üzerine danışmanı Prof. Dr. Serpil Sancar’la çalışıyor.
 
Nurseli Yeşim Sünbüloğlu
Sussex Üniversitesi
 
Nurseli Yeşim Sünbüloğlu lisansını İstanbul Üniversitesi İngilizce Dili ve Eğitimi Bölümü’nde 2002 yılında tamamladı. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programındaki yüksek lisans derecesini 2008 yılında “Crises’ of Male Citizen in Aganta, Burina, Burinata (1945)” (Aganta, Burina, Burinata’da Erkek Vatandaşın Krizleri) başlıklı tez ile Orta Avrupa Üniversitesi’nden aldı. 2009 yılından beri Sussex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora çalışmasını sürdürmektedir. Araştırması beden politikaları, rehabilitasyon, militarizm ve erkeklik bağlamında Türkiye’deki sakat gaziler ve ailelerinin deneyimlerini ele almaktadır. Çalışmaları Toplum ve Bilim, Birikim ve Varlık dergilerinde ve Medya, Milliyetçilik, Şiddet (2009, Su Yayınları), Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri (2012, İletişim Yayınları) ve Rethinking Transnational Men: Beyond, Between and Within Nations (2013, Routledge) başlıklı derlemelerde yayımlandı. Erkek Millet, Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler (2013, İletişim Yayınları) başlıklı derlemenin editörlüğünü yapmıştır. 
 
 
Özlem Duva
Dokuz Eylul Üniversitesi
 
Özlem Duva, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Felsefe Yard. Doçenti olarak çalışmaktadır. 1996 yılında Çukurova Üniversitesi’nden felsefe lisans derecesi aldı. 2001’de Cumhuriyet Üniversitesi’nden felsefe yüksek lisans, 2010’da Ege Üniversitesi’nden felsefe doktora derecesi aldı. Öğrenci, araştırmacı ve Yrd. Doç. Dr. gibi pozisyonlarda  Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bulundu. Araştırma ve ilgi alanları felsefi antropoloji, Kant, politika felsefesi(Antik ve Modern) ve Erkeklik ve Felsefe’dir.
 
 
Selin Akyüz
Bilkent Üniversitesi
 
Selin Akyüz lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde; yüksek lisan eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktorasını 2012 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlayan Akyüz, Türkiye’de  siyasi erkekliklerin tipolojisini çıkardığı tezinde Türk siyasi partilerinde erkeklik kurgularını incelemiştir.  Akyüz ayrıca doktora çalışması sırasında TÜBİTAK Araştırma Bursu alarak Oslo Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Akyüz ayrıca toplumsal cinsiyet, demokratikleşme, yerel siyaset ve insan hakları konularında araştırma projelerinde de aktif rol oynamıştır. Ilgi alanları arasında eleştirel erkeklik çalışmaları, toplum cinsiyet çalışmaları, Türk siyasi hayatı, göç  ve sosyal teori bulunmaktadır. 2012-2014 yılları arasında Zirve Üniversitesi’nde yardımcı docent olarak görev almış olan Akyüz şu anda göçün cinsiyetlendirilmiş doktora sonrası araştırmasını yapmak üzere Oxford Üniversitesi Lady Margaret Hall Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi’nde bulunmaktadır.
 
 
Şahinde  Yavuz
Karadeniz Teknik Üniversitesi
 
Şahinde Yavuz Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra, 1992 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı'nda, 1996 yılında yüksek lisansını, 2004 yılında doktorasını tamamladı. 1998- 2005 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.  2006 yılında  Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı ve 2010 yılında doçent ünvanını aldı. Yavuz 2006 yılından 2013 yılına kadar görev yaptığı bölümün, bölüm başkanlığını ve anabilim dalı başkanlığını yürütmüştür, moda, tüketim, reklam, toplumsal cinsiyet/erkeklik konularıyla ilgili çalışmalar yapmaktadır.
 
 
Şenol Topcu
Bağımız Araştırmacı
 
1981 Ordu/Fatsa doğumlu.  İlk ve orta öğrenimini Fatsa’da tamamladı. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki yüksek lisansını “1980 Sonrası Türk Öyküsünde Erkek ve Erkeklik” isimli tezle tamamladı.  2002-2003 yılında ÇOMÜ Basın Yayın  Topluluğu’yla birlikte Çomü Sanat Dergisi ve Paso Öğrenci Kültür Dergisi’ni çıkardı.  2003-2004 yıllarında 4 sayı Yarabandı Edebiyat Sanat Dergisi’ni yayınladı. 2004-2007 yıllarında ÇOMÜ  Kültür ve Edebiyat Topluluğu tarafından yayınlanan Düş(v)eyaz Edebiyat ve Sanat Dergisi’nin yayın yönetmenliğini üstlendi.  2004-2007 yılları arasında 4.yıl düzenlenen Troia Şiir Günleri’ni ÇOMÜ  Kültür ve Edebiyat Topluluğu adına organize etti. 2007-2011 yılları arasında Diğraf-Şiirden yayınlarında redaktör olarak çalıştı.  Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı doktora programında doktorasına devam etmektedir. İlgi alanları toplumsal cinsiyet ve erkeklik çalışmaları, beden sosyolojisi, Antik Yunan Edebiyatı.